Cies Gysen

Cies Gysen

Cies Gysen studeerde in 1992 af als Licentiaat in de Rechten en behaalde vervolgens diploma's in de specialisatieopleiding Internationaal en Europees Recht (1993) en in de grondige aanvullende studie Overheidsmanagement en Bestuurskunde (1997). In 1999 volgde hij de HIVA-vorming Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Na drie jaar werkzaam te zijn geweest voor de Europese commissie als extern wetenschappelijk medewerker, startte Cies Gysen samen met twee andere partners in 1996 een advocatenkantoor gespecialiseerd in administratief recht.

In 2002 startte Cies Gysen het advocatenkantoor GD&A Advocaten te Mechelen. Vandaag zorgt hij voor algemene inhoudelijke back-up en is hij Managing Partner/CEO.

Cies Gysen publiceerde omtrent verzelfstandiging, Publiek-Private Samenwerking, overheidsopdrachten, omgevingsrecht, fiscaal recht (...). Hij verzorgde talrijke seminaries, studiedagen en colloquia omtrent overheidsopdrachten, publiek private samenwerking, ruimtelijke ordening, gemeenterecht, verzelfstandiging, milieurecht, Europees recht en fiscale procedure.

Cies Gysen fungeerde/fungeert tevens als adviseur ruimtelijke ordening voor VOKA Kamer Van Koophandel Mechelen, voorzitter van verschillende GECORO’s, bestuurder van vennootschappen.

Cies Gysen is stichtend lid van de VZW GAP (Genootschap Advocaten Publiekrecht).

Naam
Cies Gysen
Departement
Specialisaties
Overheidsopdrachten en - aansprakelijkheid, Ruimtelijke ordening en milieurecht, Gemeenterecht, Onteigeningen, Verzelfstandiging, Europees recht, PPS
" Wij geloven dat het maken van radicale keuzes inzake uitbouw van expertise en klantendoelgroep een scherpte oplevert die de onderscheidende sterkte van GD&A Advocaten gestalte geeft. "