Cies Gysen

Overheidsopdrachten en - aansprakelijkheid, Ruimtelijke ordening en milieurecht, Gemeenterecht, Onteigeningen, Verzelfstandiging, Europees recht, PPS
Cies Gysen

Cies Gysen studeerde in 1992 af als licentiaat in de rechten en behaalde vervolgens diploma's in de specialisatieopleiding Internationaal en Europees recht (1993) en in de grondige aanvullende studie Overheidsmanagement en bestuurskunde (1997). In 1999 volgde hij bijkomende-vorming Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Na drie jaar werkzaam te zijn geweest voor de Europese commissie als extern wetenschappelijk medewerker, startte Cies Gysen samen met twee andere partners een advocatenkantoor gespecialiseerd in administratief recht.

In 2002 startte Cies Gysen het advocatenkantoor GD&A te Mechelen. Vandaag geeft hij algemene sturing aan het kantoor.

Cies Gysen publiceerde omtrent verzelfstandiging, Publiek-Private Samenwerking, milieurecht, fiscaal recht (...). Hij verzorgde talrijke seminaries, studiedagen en colloquia omtrent overheidsopdrachten, overheidsaansprakelijkheid, Publiek Private Samenwerking, Ruimtelijke Ordening, gemeenterecht, verzelfstandiging, milieurecht, Europees recht en fiscale procedure.

Bovendien was Cies Gysen adviseur ruimtelijke ordening voor VOKA Kamer Van Koophandel Mechelen en voorzitter van verschillende GECORO’s.

Cies Gysen is stichtend lid van de VZW GAP (Genootschap Advocaten Publiekrecht).

Naam
Cies Gysen
Departement
Specialisaties
Overheidsopdrachten en - aansprakelijkheid, Ruimtelijke ordening en milieurecht, Gemeenterecht, Onteigeningen, Verzelfstandiging, Europees recht, PPS
Kantoor
Mechelen en Lokeren
" Wij geloven dat het maken van radicale keuzes inzake uitbouw van expertise en klantendoelgroep een scherpte oplevert die de onderscheidende sterkte van GD&A Advocaten gestalte geeft. "