Dominique Vanhaelewyn

Algemeen Administratief Recht
Personeel en Organisatie
Dominique Vanhaelewyn

Dominique Vanhaelewyn behaalde in 1992 het diploma Licentiaat in de Rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, waarna ze haar carrière startte aan de Balie te Mechelen.

Dominique Vanhaelewyn runde meer dan 10 jaar een advocatenkantoor met wijlen de heer R. Feremans, waarna ze GD&A Advocaten vervoegde in 2008.  Dominique was meerdere jaren actief als lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Mechelen en werkte mee aan de fusie Balie Provincie Antwerpen.

Tot op heden legt Dominique Vanhaelewyn zich bij GD&A Advocaten toe op dossiers inzake burgerlijk recht, familierecht/burgerlijke stand, strafrecht, verkeersrecht en arbeidsrecht.

In 2020 behaalde zij het certificaat collaboratief bemiddelaar en werd zij opgenomen op de lijst van collaboratieve advocaten.

Daarnaast houdt Dominique Vanhaelewyn zich bezig met het coördineren van de werkzaamheden van de advocaat-medewerkers en met de opleiding van de stagiairs. Zij heeft ondertussen reeds meer dan 30 stagiairs opgeleid.

Naam
Dominique Vanhaelewyn
Departement
Algemeen Administratief Recht
Personeel en Organisatie
Specialisaties
Verkeersrecht - Familierecht/dossiers ambtenaar burgerlijke stand - Vreemdelingenrecht - Onderwijsrecht - Verkeersrecht - Privaat recht - Personeel en Organisatie