Dominique Vanhaelewyn

Algemeen Administratief Recht - Global
Overheidspersoneel
Familierecht, Aansprakelijkheidsrecht
Dominique Vanhaelewyn

Dominique VANHAELEWYN behaalde in 1992 het diploma Licentiaat in de Rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, waarna ze haar carrière startte aan de Balie van Advocaten te Mechelen.

Dominique Vanhaelewyn runde meer dan 10 jaar een advocatenkantoor met wijlen de heer R. Feremans, waarna ze GD&A advocaten vervoegde in 2008. Sinds het gerechtelijk jaar 2014-2015 is ze actief in de Raad van de Orde van Advocaten te Mechelen.

Tot op heden legt Dominique Vanhaelewyn zich bij GD&A Advocaten toe op dossiers inzake burgerlijk recht, verkeer, strafrecht en arbeidsrecht.

Daarnaast houdt Dominique Vanhaelewyn zich bezig met het coördineren van de werkzaamheden van de advocaat-medewerkers en met de opleiding van de stagiairs. Zij heeft ondertussen reeds meer dan 30 stagiairs opgeleid.

Naam
Dominique Vanhaelewyn
Departement
Algemeen Administratief Recht - Global
Overheidspersoneel
Specialisaties
Familierecht, Aansprakelijkheidsrecht
Kantoor
Mechelen