Dominique Van Assche

Dominique Van Assche

Dominique Van Assche vervoegde GD&A Advocaten in september 2015 waar zij deel uitmaakte van het secretariaat. Haar takenpakket bestond uit administratieve en ondersteunende taken voor de advocaat-medewerkers.

  Sinds 2016 neemt Dominique ook het pakket credit & collection voor haar rekening.

  Sinds februari 2024 vervult ze de functie van Communication Officer. Zij is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie.
  Dominique werkt nauw samen met collega's om belangrijke updates te delen via onder andere onze website en nieuwsbrieven.

  Naam
  Dominique Van Assche
  Departement
  Specialisaties
  Communication Officer en C&C