Els Gypen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
Els Gypen

Els Gypen studeerde in 2008 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, alwaar zij opteerde voor de specialisaties Handels- en Economisch Recht en Publiek Recht.

Zij werd gevraagd om te doctoreren in het Centre for the Common Law of Europe van de Katholieke Universiteit Leuven, maar besloot na enkele maanden om (meer praktisch) aan de slag te gaan als juriste bij de Orde van Architecten (Nationale Raad).  In dat kader verleende zij allerhande adviezen, controleerde zij de statuten van architectenvennootschappen, ondersteunde zij de Raadscommissie Vennootschappen en onderzocht zij de bestaande deontologische regels op hun verenigbaarheid met de Europese (mededingings-) reglementering.

In december 2011 vervoegde Els Gypen het advocatenkantoor GD&A Advocaten.  Zij maakt als legal expert deel uit van het departement PPS-Overheidsopdrachten-Concessies en staat o.m. in voor de behandeling van dossiers m.b.t. overheidsopdrachten en concessies (gunnings- en uitvoeringsdossiers) en treedt op als trajectbegeleider bij de diverse PPS-projecten die GD&A Advocaten begeleidt.

Els Gypen werkte ook mee aan de databank Mercatus van Kluwer (artikelsgewijze besprekingen) en aan het Tijdschrift Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten (samenvatting jurisprudentie Raad van State m.b.t. overheidsopdrachten).

Zij publiceerde ook enkele (rechtsvergelijkende) artikelen in het Nederlandse tijdschrift JAAN.

Naam
Els Gypen
Departement
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
Specialisaties
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Decreet Lokaal Bestuur