Gitte Laenen

Personeel en Organisatie
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
Gitte Laenen

Gitte Laenen studeerde in 2002 af in de opleiding Rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, in de optie Publiekrecht.

Daarna werkte zij gedurende vier jaar bij de vakgroep Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Brussel, eerst als assisterend academisch personeelslid, later als FWO-beursaal (onder begeleiding van prof. dr. Marnix Vandamme en prof. dr. Kaat Leus). Tijdens deze jaren verrichtte zij uitgebreid onderzoek binnen het administratief recht, en in het bijzonder binnen de materie van overheidsopdrachten.

In 2004 behaalde zij een bijkomend diploma in de specialisatieopleiding “Economisch Publiek Recht” aan de Vrije Universiteit Brussel.

In juni 2006 maakte Gitte Laenen de overstap naar de advocatuur en startte zij bij GD&A Advocaten.

Tot september 2012 bleef Gitte Laenen verbonden aan de vakgroep Staats- en bestuursrecht (Vrije Universiteit Brussel) als deeltijds (10%) praktijkassistent en als begeleidster van de Masterproeven Publiek Recht. Bovendien doceerde zij in de academiejaren 2008-2009 en 2009-2010 de cursus “Administratieve contracten” in het tweede Masterjaar, afstudeerrichting Publiek Recht (dit in vervanging van professor Sven Baeten die tijdelijk in het buitenland verbleef).

Ook nu nog is Gitte Laenen op wetenschappelijke basis bezig met zowel PPS, overheidsopdrachten en concessies als met (lokaal) Personeel en Organisatierecht, zowel door het redigeren van wetenschappelijke artikels, bijdragen, nieuwsbrieven als door het spreken op studiedagen, colloquia en het geven van vormingen. Zij geeft bovendien talrijke in house opleidingen op maat van besturen en bedrijven, en is vaste docente bij Escala/Syntra.

Bij GD&A Advocaten is Gitte Laenen sedert 2010 als vennoot verantwoordelijk voor het departement Publiek Private Samenwerking – Overheidsopdrachten – Concessies en voor het departement Personeel en Organisatie, alwaar zij in hoofdzaak bezig is met dossiers betreffende publiek-private samenwerking, overheidsopdrachten, concessies, lokaal personeelsrecht, onteigeningen en publiek aannemingsrecht.

Naam
Gitte Laenen
Departement
Personeel en Organisatie
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
Specialisaties
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
" Wij bieden specialisatie in dienst van de klanten. Waar noodzakelijk wordt departements-overschrijdende samenwerking ingezet voor een succesvolle dienstverlening. "