Jonas De Wit

Algemeen Administratief Recht
Jonas De Wit

Jonas De Wit studeerde in 2012 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Doorheen zijn opleiding verdiepte hij zich voornamelijk in het publiek- en administratief recht.

In 2012 vervoegde Jonas De Wit het kantoor GD&A Advocaten van waaruit hij ook de juridische dienst bij de stad Lier bemande in het kader van Legal Interim Management. Van hieruit kwam hij in aanraking met de diverse materies binnen het (lokaal) administratief recht en werd een brede praktijkervaring opgedaan. Sinds 2016 is Jonas De Wit verantwoordelijk voor het departement Algemeen Administratief Recht binnen het kantoor.

Hij spreekt daarnaast op diverse studiedagen en seminaries en volgt de totstandkoming van relevante nieuwe regelgeving op (Decreet Lokaal Bestuur, Vlaams Onteigeningsdecreet, Decreet Gemeentewegen, …).

Naam
Jonas De Wit
Departement
Algemeen Administratief Recht
Specialisaties
Administratief Recht - Gemeenterecht - Verzelfstandiging & Intergemeentelijke samenwerking - Domeingoederen - Overheidsaansprakelijkheid - Bestuurlijke handhaving - Omgeving - PPS