Jonas De Pauw

Personeel en Organisatie
Jonas De Pauw

Jonas De Pauw behaalde in 2022 het diploma Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij specialiseerde zich in zijn opleiding voornamelijk in het sociaal recht. Daarnaast opteerde hij voor specifiek technische vakken binnen het privaatrecht om ook daar enige verdiepende notie van te ontwikkelen. Als onderwerp voor zijn masterproef stelde hij de klokkenluidersregeling in de publieke sector aan de kaak. Deze wakkerde zijn interesse voor de publieke sector aan.

Sinds april 2022 vervoegt Jonas het advocatenkantoor GD&A Advocaten waar hij deel uitmaakt van het departement Personeel en Organisatie.

Naam
Jonas De Pauw
Departement
Personeel en Organisatie
Specialisaties
Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs