Nathalie Wouters

Fiscaal recht
Nathalie Wouters

Nathalie Wouters studeerde in 2008 af als licentiate in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens haar studies heeft zij een bijzondere interesse ontwikkeld voor het fiscaal recht en koos zij dan ook bewust in haar licenties voor keuzevakken in deze materie.

Onmiddellijk na haar studies legde Mr. Nathalie Wouters de eed af aan de balie van Antwerpen en begon zij haar loopbaan als advocate bij het kantoor Antaxius Advocaten te Antwerpen. Bij dit kantoor deed zij ervaring op in het ruime fiscaal recht (BTW, douane en accijnzen, inkomstenbelastingen, registratie- en successierechten), het vennootschapsrecht en het financieel en economisch strafrecht.

In november 2016 vervoegde zij het departement Fiscaal Recht van GD&A Advocaten, waar zij zich bijkomend specialiseerde in de werking en organisatie van diverse verzelfstandigingsvormen met de daarbij horende fiscale implicaties (btw, registratierechten, rechtspersonenbelasting,...), alsook het ruimere publiek fiscaal recht. Sinds oktober 2017 is mr. Nathalie Wouters als departementshoofd verantwoordelijk voor het departement Fiscaal Recht en volgt zij mee alle dossiers op inzake het publiek fiscaal recht, lokale en regionale belastingen, alsook privaat fiscaal recht.

Mr. Nathalie Wouters adviseert thans talrijke lokale besturen, provinciebesturen, extern verzelfstandigde agentschappen en gelijkgezinde ondernemingen in verband met alle materies in het publiek en privaat fiscaal recht, inzake verzelfstandiging, Decreet Lokaal Bestuur, lokale en regionale belastingen.... Daarnaast schrijft zij mee aan diverse nieuwsbrieven, organiseert zij mee seminaries en studiedagen inzake BTW, verzelfstandiging, lokale en regionale belastingen,...en geeft zij ook regelmatig toelichtingen in Gemeenteraden, Commissies,...

Naam
Nathalie Wouters
Departement
Fiscaal recht
Specialisaties
Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen