Pedro Gielen

Bouw- en aannemingsrecht
Pedro Gielen

Pedro Gielen behaalde in 2016 het diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Hasselt. Binnen de afstudeerrichting “Rechtsbedeling” genoot hij een zeer algemene juridische vorming.

In 2016 vervoegde Pedro Gielen het advocatenkantoor GD&A Advocaten, waar hij deel uitmaakte van de departement Publiek Private Samenwerking – Overheidsopdrachten – Concessies en zich heeft gespecialiseerd in dossiers inzake uitvoering van overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten en privaat bouwrecht.

Pedro Gielen is sinds januari 2022 als departementshoofd verantwoordelijk voor het departement Bouw- en aannemingsrecht van GD&A Advocaten.

Binnen het Departement Bouw- en aannemingsrecht biedt hij bijstand, ondersteuning en rechtsbescherming aan zowel publieke entiteiten (aanbesteders, concessiegevers, opdrachtgevers, (gedelegeerd) bouwheren) als aan private en particuliere marktspelers (o.m. promotoren, aannemers, onderaannemers, architecten, studiebureaus, verzekeraars, ...).

Pedro Gielen staat het cliënteel bij in elke fase van het bouw- en aannemingsproces, zowel in zijn hoedanigheid van adviseur en onderhandelaar (bv. om te komen tot een minnelijke regeling) als in zijn rol als advocaat in het kader van gerechtelijke procedures, deskundigenonderzoeken, minnelijke verzoeningen, …

Naam
Pedro Gielen
Departement
Bouw- en aannemingsrecht
Specialisaties
PPS - Overheidsopdrachten (uitvoering) - Concessies (uitvoering) – Privaat bouw- en aannemingsrecht