Robin Depoorter

Bouw- en aannemingsrecht
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
Robin Depoorter

Robin Depoorter behaalde met onderscheiding het diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Gedurende zijn opleiding focuste hij zich op verscheidene facetten van het publiekrecht waarbij de nadruk vooral lag op het Belgisch administratief recht. (Thesisonderwerp : De liberalisering van het Belgische passagiersvervoer per spoor (promotor: Prof. dr. F. Vandendriessche)).

Robin vervoegde GD&A Advocaten, waar hij deel uitmaakt van het departement Publiek Private Samenwerking (PPS) – Overheidsopdrachten – Concessies en het departement Bouw- en aannemingsrecht.

Hij staat zowel aanbestedende overheden, aannemers en architecten bij inzake adviesverlening, procedures voor de diverse rechtsinstanties, gerechtelijke deskundigenonderzoeken en onderhandelingen. Binnen het departement Bouw- en aannemingsrecht behandelt hij dossiers inzake uitvoering van overheidsopdrachten.

Verder werkt Robin ook mee aan de databank Mercatus van Kluwer (artikelsgewijze besprekingen) en aan het Tijdschrift Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten (samenvatting jurisprudentie Raad van State m.b.t. overheidsopdrachten).

Naam
Robin Depoorter
Departement
Bouw- en aannemingsrecht
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
Specialisaties
PPS – Overheidsopdrachten (gunning en uitvoering) - Concessies - Vastgoed - Decreet Lokaal Bestuur - Bouw- en aannemingsrecht