Sam Van Asch

Ondernemings- en vennootschapsrecht
Sam Van Asch

Sam Van Asch studeerde in 2012 af als Master in de Rechten (Universiteit Antwerpen - onderscheiding) en behaalde in 2013 het gespecialiseerde diploma Master-na-Master in het Vennootschapsrecht (HUB - grote onderscheiding).

Onmiddellijk na zijn studies startte Sam in 2013 als advocaat bij GD&A Advocaten binnen het departement Ondernemingsrecht & Vastgoed. Daarbij legde hij zich voornamelijk toe op dossiers inzake vennootschapsrecht, en dit zowel in de private- als publiekrechtelijke sfeer.

Sinds 2021 is Sam binnen GD&A Advocaten als departementshoofd verantwoordelijk voor het departement Ondernemingsrecht & Vastgoed, met focus op vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Sam is ook regelmatig spreker op seminaries en studiedagen over thema’s en actualia inzake vennootschapsrecht.

Naam
Sam Van Asch
Departement
Ondernemings- en vennootschapsrecht
Specialisaties
Vennootschapsrecht, Ondernemingsrecht (handels- en contractenrecht), Vastgoed (zakenrecht)