Stéphanie Taelemans

Zorg en Welzijn
Stéphanie Taelemans

Stéphanie Taelemans studeerde in juli 2010 af als Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel met onderscheiding.

In het kader van het Erasmusprogramma spendeerde Stéphanie het eerste semester van haar eerste master in Versailles en studeerde ze in haar tweede master deeltijds aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Ze voltooide haar studies in de afstudeerrichting Publiek – en Administratief Recht.

In september 2010 vervoegde Stéphanie Taelemans het departement PPS - Overheidsopdrachten - Concessies bij GD&A Advocaten. Na haar stagejaren te hebben voltooid, ging haar interesseveld vooral richting de zorgsector (ziekenhuizen, ouderenzorg, kinderopvang, …). De eerste jaren adviseerde ze vooral OCMW’s bij de reorganisatie van hun zorgdiensten en stond ze meermaals aan het stuur bij de oprichting van een publieke zorgvereniging (zorgbedrijf/welzijnsvereniging), dan wel een private (woon-)zorgvereniging. Deze herstructureringsprojecten hebben ertoe geleid dat Stéphanie zich binnen verschillende rechtstakken is gaan specialiseren: welzijns- en zorgregelgeving, decreet over het lokaal bestuur, arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, syndicale procedures, rechtspositieregeling, pensioenreglementering, … 

In 2016 heeft Stéphanie het departement Zorg & Welzijn binnen GD&A Advocaten opgericht, waarvan ze tot op heden departementshoofd is. Stéphanie schrijft binnen haar specialisaties mee aan publicaties, diverse nieuwsbrieven, organiseert mee seminaries en studiedagen, meestal gericht op de zorg- en welzijnssector. Daarnaast geeft ze ook regelmatig toelichtingen op OCMW-raden, commissies, raden van bestuur, … In aanvulling daarvan heeft Stéphanie in 2020 de functie van HR-Officer binnen GD&A Advocaten opgenomen.

Naam
Stéphanie Taelemans
Departement
Zorg en Welzijn
Specialisaties
Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen