Andere sectoren: sociale huisvesting , onderwijs , kinderopvang , …

Terug naar expertise

Het Departement Zorg en Welzijn is ook actief in de sector van de sociale huisvesting, waar zij naast algemene adviesverlening rond o.a. bouwprojecten, financiering, verhuur/verkoop van gronden en woningen, toewijzingsprocedure, … de opgelegde herstructurering en schaalvergroting van de woonactoren (sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen) juridisch begeleidt. Zo is het Departement Zorg en Welzijn vanuit verschillende invalshoeken nauw betrokken bij de oprichting van de woonmaatschappijen.

Het Departement Zorg en Welzijn begeeft zich ook vaak op het terrein van het onderwijs. In deze sector werd een bijzondere expertise opgebouwd in het kader van samenwerking tussen de verschillende onderwijskoepels, alsook inzake de organisatie van de voor- en naschoolse opvang (door de scholen, de gemeenten, een private entiteit, …). De medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn staan de onderwijsinstanties ook bij in kader van een procedure voor de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Tenslotte vinden ook kinderopvanginitiatieven hun weg naar GD&A Advocaten, in het bijzonder het Departement Zorg en Welzijn, teneinde hen bij te staan in kader van de toepassing van de erkenningsreglementering, het aanvragen van gesubsidieerde opvangplaatsen, … Ook in deze sector zorgen de medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn voor een trajectbegeleiding op maat in kader van de totstandkoming van samenwerkingsverbanden of exploitatieoverdrachten.

Meer info?

Contacteer Stéphanie Taelemans

Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen
t 015/40 49 40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise