Zorg en Welzijn

OCMW's
Ouderenzorg
Andere sectoren: sociale huisvesting , onderwijs , kinderopvang , …
Ziekenhuizen

Meer info?

Contacteer Stéphanie Taelemans

Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Een bescheiden duwtje in de rug voor publiek-private samenwerking in de zorg?

Op 15 februari ’23 keurde het Vlaams Parlement alweer een wijziging van het Decreet over het Lokaal Bestuur goed. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de verzelfstandiging– en samenwerkingsvormen, in het bijzonder de woonzorgvereniging en de ziekenhuisvereniging. Leiden deze wijzigingen nu effectief tot de privatisering van onze zorg zoals hier en daar gevreesd?

Lees meer
Bestel hier het boek over "De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden"

GD&A collega's Chloé Van Landeghem en Stéphanie Taelemans hebben samen uitgebreid de materie in zake arbeidstijdreglementering bij lokale overheden weten uit te diepen. Weliswaar is hier sinds kort een boek over verschenen.
Samengevat geeft dit boek een thematisch overzicht weer van de verschillende aspecten van de arbeidsreglementering. De Arbeidstijdreglementering bij lokale overheden is een houvast voor lokale overheden die op zoek zijn naar een efficiënte en effectieve aanpak van hun personeelsbeleid.

Lees meer
Webinar on demand met live terugkoppelmoment "Verzelfstandiging in gemeente en OCMW: organiek kader, zakelijk kader en samenwerking"

Uitgeverij Vanden Broele organiseert i.s.m. GD&A Advocaten een webinar on demand met live terugkoppelmoment over het thema "Verzelfstandiging in gemeente en OCMW: organiek kader, zakelijk kader en samenwerking". Het webinar bestaat uit zes videocapsules en kan bekeken worden vanaf 1 juni 2021 voor de duur van twee maand. Zo heeft u voldoende tijd om alles te bekijken, en dat wanneer het u het best past.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Stéphanie Taelemans
Ann-Sofie Custers
Chloé Van Landeghem
Anton Geerts

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Zorg en Welzijn – Beginnend advocaat-stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Zorg zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.