Zorg en Welzijn

OCMW's
Ouderenzorg
Andere sectoren: sociale huisvesting , onderwijs , kinderopvang , …
Ziekenhuizen

Meer info?

Contacteer Stéphanie Taelemans

Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Studiedag toekomst publieke zorg verzekerd?

Reeds vele jaren bieden lokale besturen een breed spectrum aan zorgdiensten aan die inspelen op de lokale noden en behoeften.

De zorgsector staat voor grote uitdagingen: patiënten, bewoners en cliënten worden steeds kritischer; zorgaanbieders moeten meer en meer transparant zijn; ze moeten werken aan innovatie en moeten de zorgdiensten zo efficiënt mogelijk organiseren.

Lees meer
Een bescheiden duwtje in de rug voor publiek-private samenwerking in de zorg?

Op 15 februari ’23 keurde het Vlaams Parlement alweer een wijziging van het Decreet over het Lokaal Bestuur goed. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de verzelfstandiging– en samenwerkingsvormen, in het bijzonder de woonzorgvereniging en de ziekenhuisvereniging. Leiden deze wijzigingen nu effectief tot de privatisering van onze zorg zoals hier en daar gevreesd?

Lees meer
Bestel hier het boek over "De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden"

GD&A collega's Chloé Van Landeghem en Stéphanie Taelemans hebben samen uitgebreid de materie in zake arbeidstijdreglementering bij lokale overheden weten uit te diepen. Weliswaar is hier sinds kort een boek over verschenen.
Samengevat geeft dit boek een thematisch overzicht weer van de verschillende aspecten van de arbeidsreglementering. De Arbeidstijdreglementering bij lokale overheden is een houvast voor lokale overheden die op zoek zijn naar een efficiënte en effectieve aanpak van hun personeelsbeleid.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Stéphanie Taelemans
Ann-Sofie Custers
Chloé Van Landeghem
Anton Geerts
Dries Vandroogenbroek

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Zorg en Welzijn – Beginnend advocaat-stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Zorg zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.