Zorg en Welzijn

OCMW's
Ouderenzorg
Kind- en jeugdzorg, Sociale Huisvesting en Gehandicaptenzorg
Ziekenhuizen

Meer info?

Contacteer Stéphanie Taelemans

Zorg, Overheidsopdrachten, Personeel
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

GD&A Advocaten en LANTIS bouwen de volgende jaren samen aan (Oosterweel-)verbinding.

Lantis en GD&A gaan samenwerken voor de realisatie van de (Oosterweel-)verbinding en de mobiliteit en welvaart van Vlaanderen.

Lees meer
GD&A Advocaten ook in 2020 uw juridische partner in de zorg!

2020 belooft alweer een boeiend jaar te worden in de zorg- en welzijnssector. De Vlaamse Regering heeft haar kaarten op tafel gelegd in haar regeerakkoord 2019 – 2024 en de recent goedgekeurde begroting. Wat de federale ambities betreft, is het nog even – hopelijk niet meer te lang – wachten op een regeringsvorming. En ondertussen wordt de regelgeving van de vorige legislatuur resp. de regering in lopende zaken volop verder uitgevoerd: het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 en haar uitvoeringsbesluit (inwerkingtreding 1 januari 2020); de erkenning van ziekenhuisnetwerken sinds 1 januari 2020; de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (inwerkingtreding 1 juli 2021); …

Lees meer
Strafrechtelijke aansprakelijkheid in een collegiaal orgaan? Hoe kan een lokale mandataris zich maximaal beschermen? Praemonitus praemunitus!

Uit onze vorige nieuwsbrief ‘Burgemeesters en schepenen wees op uw hoede! Afschaffing van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen is een feit maar biedt dit meer bescherming aan mandatarissen? Het tegendeel lijkt het geval. Equo ne credite’ blijkt duidelijk dat lokale mandatarissen steeds makkelijker in het strafrechtelijk vizier komen. Het feit dat de wetgever besliste dat ook politiek publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder bijvoorbeeld gemeenten en OCMW’s, strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld kunnen worden, wijzigt hier niets aan. Door de schrapping van de decumulregel kunnen lokale mandatarissen immers nog steeds aansprakelijk gesteld worden samen met hun publiekrechtelijke rechtspersonen. Daarenboven zullen de lokale besturen mogelijks niet meer burgerlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor betaling van hun boete wanneer de lokale besturen zelf veroordeeld worden.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Stéphanie Taelemans
Ann-Sofie Custers
Vincent De Weerdt
Chloé Van Landeghem
Charlotte Persoons
Anton Geerts

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Zorg zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.