Legal interim

Terug naar expertise

Onder aansturing van managing partner Cies Gysen werd een ploeg van gekwalificeerde juristen opgeleid en samengesteld die inzetbaar zijn voor besturen (Top: Team Outsourcing Public) en bedrijven (Tob: Team Outsourcing Business).

Opdrachtgevers kunnen een beroep doen op onze ervaren juristen met de gepaste specialisatie of het gewenste generalisme, zowel voor concrete projecten als om capaciteitsproblemen op te vangen.

Wij streven hierbij naar maatwerk en continuïteit voor de klant.

In samenspraak met de opdrachtgever, in functie van diens specifieke eisen en effectieve noden, wordt tijdens een intakegesprek het ideaal profiel van de jurist voor de betrokken opdracht bepaald alsmede de frequentie waarbinnen de diensten idealiter verleend worden.

Vervolgens wordt een persoonlijk kennismakingsgesprek georganiseerd met de weerhouden jurist(-en) teneinde het verder traject te verfijnen en de verwachtingen duidelijk te vertalen.

Naar erelonen toe werken wij op basis van zeer transparante en concurrentiële halve dagtarieven.

Op deze wijze kan de opdrachtgever zijn tijdelijk tekort aan juridische inhouse ondersteuning op de meest kostenefficiënte wijze invullen.

Voordelen om met GD&A te werken

GD&A denkt in deze voor U de ideale partij te zijn om dit soort dienstverlening op unieke wijze aan te bieden.

Buiten onze zeer concurrentiële voorwaarden zijn wij er de laatste tien jaar in geslaagd een uniek “menselijk kapitaal” te vergaren en te behouden.

Onze snel groeiende professionele organisatie van een vijftigtal advocaten laat het ons vandaag ook toe om de juiste mensen tijdig beschikbaar te maken.

De opdrachtgever zal dus reëel kunnen kiezen uit een pool van juristen die daadwerkelijk ervaring verworven hebben in de noodzakelijke materies.

Eerdere beroepservaring is trouwens onontbeerlijk voor een legal interim dienstverlening. De opdrachtgever verwacht immers terecht dat snel en zelfstandig taken worden uitgevoerd.

Vanuit onze missie streven wij bovendien naar een kwalitatieve, persoonlijke en betrokken dienstverlening.

Onze juristen richten zich bij een samenwerking dan ook exclusief op uw bestuur/bedrijf en uw opdracht.

De betrokken advocaat kan hierbij steeds terugvallen op de permanente backoffice en bibliotheek van GD&A Advocaten.

Door onze onderlegdheid in sterk gedifferentieerde domeinen (gelet op de diverse specialisaties binnen het kantoor) kunnen wij steeds de 'juiste' ondersteuning inschakelen waardoor wij de opdrachtgever effectief 'op maat' kunnen bedienen.

Onze deontologie, als advocaat, waarborgt vanzelfsprekend een volledige discretie, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en objectiviteit.

Vanuit onze neutraliteit en een filosofie van lerend partnership gaan wij geen concurrentie aan met de eigen medewerkers van onze opdrachtgevers, maar zullen wij net onze kennis en ervaring met hen delen.

Tenslotte bieden wij deze vorm van dienstverlening in principe enkel aan voor onze vaste en preferentiële klanten.

Op deze manier kunnen wij het best garant staan voor een kwalitatieve klantgerichte dienstverlening die uitgaat van de premissen van enerzijds vertrouwdheid met het functioneren en de eigenheid van de opdrachtgever en anderzijds van onmiddellijke praktische inzetbaarheid.

Op uw vraag zijn wij graag bereid om een vrijblijvend voorstel met u te bespreken.

Contacteer ons voor meer info