Algemeen Administratief Recht

Gemeenterecht
Verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking
Overheidsaansprakelijkheid
Onderwijsrecht
Domeingoederen
Bestuurlijke handhaving
Burgerlijke stand
Vreemdelingenrecht

Meer info?

Contacteer Jonas De Wit

Administratief Recht - Gemeenterecht - Verzelfstandiging & Intergemeentelijke samenwerking - Domeingoederen - Overheidsaansprakelijkheid - Bestuurlijke handhaving - Omgeving - PPS
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Re-integratie 2.0. - Een ‘RIT’je door de arbeidsongeschiktheid van personeelsleden (vanaf 1 oktober 2022)

De federale regering publiceerde op 20 september 2022 het koninklijk besluit d.d. 11 september 2022 tot wijziging van de Codex over het Welzijn op het Werk wat het re-integratietraject (RIT) voor arbeidsongeschikte werknemers betreft.

Lees meer
De strafrechtelijke gevarenzone voor lokale overheidsbestuurders bij het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Abundans cautela non nocet!

In eerdere nieuwsbrieven verwezen wij al naar de risico’s die overheidsmandatarissen lopen bij het uitoefenen van hun functie. Vandaag focussen wij op de lokale overheidsbestuurder. Een overheidsbestuurder die zijn bestuursverplichtingen niet naleeft kan niet alleen burgerrechtelijk (mede-) aansprakelijk maar zelfs strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. De bestuurder kan niet enkel strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde feiten die hij zelf in die hoedanigheid begaat, maar hij loopt ook het risico te worden vervolgd voor strafbare feiten die door of binnen een verzelfstandigd agentschap, een samenwerkingsverband of een hybride overheidsinstelling zijn gepleegd.

Lees meer
NIEUWSFLASH: Kamer keurt resolutie over ecocide goed!

De plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 2 december 2021 een voorstel van resolutie goed dat pleit voor de opname van het begrip ‘ecocide’ in het internationaal strafrecht. België wordt hiermee, naast Frankrijk, het tweede Europees land dat officieel aangeeft ecocide in het strafrecht te willen incorporeren.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Dominique Vanhaelewyn
Jonas De Wit
Wouter Rubens
Julie Swerts
Laura Cuppers
Matthias Boydens
Dylan Vercammen
Korneel Persoon

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Algemeen Administratief Recht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.