Onderwijsrecht

Terug naar expertise

Ons kantoor heeft een diepgaande kennis verworven van het onderwijsrecht over de verschillende deelmateries heen.

Hierbij richten wij ons zowel naar de inrichtende machten / (gemeentelijke) onderwijsinstellingen (inzake aansprakelijkheid, benoemingen, bijstand in juridische geschillen, bouwrecht, onroerend goed, overheidsopdrachten, patrimoniumbeheer, subsidies, tucht, verzekering, vzw-wetgeving,…) als naar de rechtspositie van het onderwijzend personeel (inzake werving, selectie, benoeming, bevordering,

ontslag, aansprakelijkheidsvorderingen, beroepsgeheim, burn-out, tuchtrecht, …) en leerling/student (inzake examenbetwistingen, studievoortgangsbetwistingen, tuchtbeslissingen…).

Onder meer deden wij aantoonbare ervaring op omtrent:

  • Interne beroepsprocedures
  • Procedures Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen (hoger/universitair onderwijs)
  • Procedures Raad van State (middelbaar onderwijs)
  • Procedures Arbeidsrechtbank
  • Onderhandelingen vakbonden
  • (…)

Meer info?

Contacteer Jonas De Wit

Administratief Recht - Gemeenterecht - Verzelfstandiging & Intergemeentelijke samenwerking - Domeingoederen - Overheidsaansprakelijkheid - Bestuurlijke handhaving - Omgeving - PPS
t 015/40 49 40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise