Ouderenzorg

Terug naar expertise

De ouderenzorg is een sector continue in ontwikkeling, teneinde zich aan te passen aan de evoluerende zorgvragen in de maatschappij.

Het Departement Zorg en Welzijn begeleidt hierbij zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke actoren. Naast integrale trajectbegeleiding bij netwerkvorming, publiek-private samenwerkingen, publiek-publieke samenwerkingen, privatisering, … in de ouderenzorg, waar de medewerkers van het departement bijstand verlenen bij het maken van strategische keuzes rekening houdende met de wensen en behoeften van de klant; de zoektocht naar en onderhandelingen met één of meerdere publieke of private partners; de opmaak van overeenkomsten en statuten; de gemotiveerde besluitvorming; financieel en fiscaal advies; advies inzake personeel en bijstand bij syndicaal overleg; overleg met toezichthoudende overheden en subsidie verlenende instanties; …. , biedt het Departement Zorg en Welzijn ook specifieke adviesverlening afgestemd op de ouderenzorgsector (o.a. advies inzake vergunningen, erkenningen, subsidies, personeel, financiering,…).

Een aantal voorbeelden die de medewerkers van het Departement Zorg en Welzijn voeren voor zowel private rechtscolleges als administratiefrechtelijke beroepsinstanties en rechtscolleges zijn: procedures in kader van de erkenningsreglementering, betwistingen met vakbonden/personeel, uitvoeringsproblemen bouwprojecten, …

Meer info?

Contacteer Stéphanie Taelemans

Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen
t 015/40 49 40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise