Privaat bouwrecht

Terug naar expertise
  • Aannemingsovereenkomsten(onder-) niet beperkt tot de traditionele modellen maar ook geïntegreerde overeenkomsten zoals Design & Build, Turnkey, meervoudig opdrachtgeverschap naast promotieovereenkomsten, architectenovereenkomsten, …
  • Advies, redactie, screening, onderhandelingen en juridische geschillen (o.m. bijstand deskundigenonderzoek).
  • Vertrouwd met de alsmaar meer toegepaste alternatieve geschillenbeslechting in de vorm van bemiddeling.

Ons kantoor verstrekt adviezen en treedt op in alle mogelijke gerechtelijke en tuchtrechtelijke procedures, bemiddelingen en arbitrages.

Op heden staat GD&A Advocaten de volgende actoren uit de sector bij: aannemers, architecten, ingenieurs- en studiebureaus, projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars, vastgoedhandelaars, vastgoedexperten en lokale overheden.

Dankzij een intensieve samenwerking zowel binnen het departement als met het departement Omgeving van het kantoor, slaagt het GD&A-team erin (complexe) bouwprojecten te begeleiden vanaf de voorbereidende- en eigenlijke vergunningsfase tot bij eventuele betwistingen omtrent concept-, controle- of uitvoeringsfouten. GD&A Advocaten volgt vandaag expertises op in Vlaanderen en Brussel omtrent bouwwerken uit de publieke en private sector.