Vastgoed

Vastgoed en projectontwikkeling

Meer info?

Contacteer Bert De Keyser

Vastgoed - publiek private samenwerking - privaat (bouw) recht - ondernemings- en vennootschapsrecht - privacy
t 015/40 49 40 of

Contacteer Willem Mariën

Vastgoed - publiek private samenwerking - privaat (bouw) recht - ondernemings- en vennootschapsrecht - privacy
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet: Een gids doorheen woelig water

Het Vlaamse Pachtdecreet werd op 4 oktober aangenomen door het Vlaams Parlement en werd vervolgens op 13 oktober bekrachtigd en afgekondigd. Het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet zal zeer weldra – na publicatie in het Belgisch staatsblad (initieel voorzien op 1 november ’23) – in werking treden.

Het Vlaams Pachtdecreet faciliteert uw bestuur op de lange(re) termijn, maar plaatst u tegelijk voor ernstige uitdagingen, onder meer: hoe komt u op een elegante wijze tot -verplichte- schriftelijke pachtovereenkomsten ?

GD&A Advocaten biedt u een oplossing op maat met toelichting(en) aan uw bestuur (en eventueel haar landbouwers).

Lees meer
Last call: het jaar van de voorzichtige zaken, het jaar van de ongedane zaken?

Op zondag 13 oktober 2024 trekken de inwoners van de lokale besturen opnieuw naar de stembus.

In dat kader rijzen vragen met betrekking tot de werking van de lokale besturen gedurende het verkiezingsjaar dat voor de deur staat.

Zo stelt zich bijvoorbeeld de vraag in hoeverre het mogelijk is voor een bestuur om tijdens deze periode impactvolle beslissingen te nemen met betrekking tot het lokale patrimonium. Hoe bereidt u zich voor?

Lees meer
Herlancering ‘wonen in eigen streek’ – Nieuwe voorrangsregeling voor minder kapitaalkrachtige inwoners

In verschillende Vlaamse gemeenten zijn de prijzen voor vastgoed enorm gestegen, zodat minder kapitaalkrachtige inwoners (vaak alleenstaanden of jonge gezinnen) noodgedwongen de streek waar ze opgroeiden, moeten verlaten en moeten inruilen voor een goedkopere streek.

Om dit probleem van sociale verdringing tegen te gaan, werd op 21 juni 2023 het WIES-decreet (lees: Wonen In Eigen Streek – decreet) goedgekeurd in het Vlaamse parlement. De bedoeling van het decreet is de lokale besturen van de gemeenten met de hoogste vastgoedprijzen een instrument te bieden tegen sociale verdringing van de plaatselijke, doch minder kapitaalkrachtige bevolking.

Het decreet is op 14 augustus 2023 in werking getreden.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Bert De Keyser
Willem Mariën
Michaël Vanpol
Siebe Van Malderen
Charlotte Perello
Eline Wuyts
Femke Staes

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Vastgoed - Advocaat

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Vastgoed zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.