Vastgoed

Vastgoed en projectontwikkeling

Meer info?

Contacteer Bert De Keyser

Vastgoed - publiek private samenwerking - privaat (bouw) recht - ondernemings- en vennootschapsrecht - privacy
t 015/40 49 40 of

Contacteer Willem Mariën

Vastgoed - publiek private samenwerking - privaat (bouw) recht - ondernemings- en vennootschapsrecht - privacy
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Samenwerking tussen overheden en aannemers: doorbreken van traditionele methoden en omarmen van nieuwe samenwerkingsmodellen

Het bouwproces in België volgt traditioneel een fasen-benadering. Denk hierbij aan de klassieke dynamiek “opdrachtgever-architect-aannemer”, waarbij de procesfuncties, het ontwerp en de uitvoering strikt van elkaar gescheiden worden. Middels dergelijke traditionele aanpak wordt er tijdens de ontwerpfase vaak (te) weinig gebruik gemaakt van de uitvoeringsdeskundigheid die een (gespecialiseerde) aannemer kan bieden.

Reeds in de jaren ’50 doorbraken onze noorderburen deze traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering met de introductie van het zogenaamde “bouwteammodel”. Ook buiten Nederland wordt gebruik gemaakt van het bouwteammodel, ook gekend als “Early Contractor Involvement (ECI)”.

Lees meer
De vervreemding van openbare domeingoederen door een (quasi-) overheid: het Decreet van 8 maart 2024 als sluitstuk van de lange weg naar meer transparante vastgoedtransacties.

Zowel lokale, provinciale als bovenlokale overheden manifesteerden zich de afgelopen decennia in steeds grotere mate als belangrijke spelers binnen het vastgoedlandschap. Lange tijd bleef evenwel enige regelgeving grotendeels achterwege. Dit laatste had tot gevolg dat de aan- en verkoop van onroerende goederen door overheden op onvoldoende consistente en transparante wijze verliep.

Lees meer
Mogelijkheden voor lokale besturen inzake creatie van duurzame en betaalbare bedrijventerreinen, in het licht van het nieuwe BRPA

De vraag naar bedrijventerreinen is bijzonder groot en dat lijkt in de nabije toekomst allerminst te veranderen, welnu integendeel. Verschillende actoren trokken reeds aan de alarmbel omtrent het nijpende tekort aan (betaalbare) bedrijventerreinen. Lokale besturen staan de komende jaren voor de moeilijke opdracht tegemoet te komen aan de vraag naar bijkomende terreinen.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Bert De Keyser
Willem Mariën
Siebe Van Malderen
Charlotte Perello
Eline Wuyts
Femke Staes
Melissa Raes
Laurent Vanbinst

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Vastgoed - Advocaat

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Vastgoed - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Vastgoed zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.