Privaat fiscaal recht

Terug naar expertise

Sleutelbeslissingen

In de ondernemingswereld zijn er nauwelijks sleutelbeslissingen denkbaar, die geen fiscale impact hebben. Sleutelbeslissingen zijn belangrijke mijlpalen in het leven van een onderneming:

  • Een onderneming overnemen
  • Nieuwe partners laten participeren in uw onderneming
  • Uw onderneming overlaten aan derden of aan de volgende generatie
  • Een belangrijke nieuwe investering zoals de aankoop of bouw van een nieuw onroerend goed
  • Een belangrijke financiering aangaan
  • Een holding of een patrimoniumvennootschap oprichten

Voor dergelijke sleutelbeslissingen is een degelijk en multidisciplinair juridisch advies onmisbaar. Het fiscaal recht staat immers niet op zich. Het departement Fiscaal recht werkt dan ook nauw samen met de collega’s van de departementen Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht, waardoor cliënten op een geïntegreerde manier worden geadviseerd.

Cijferberoepen

Grote accountants- of boekhoudkantoren beschikken vaak over een eigen juridische dienst. GD&A Advocaten neemt deze rol op voor kleinere accountants- of boekhoudkantoren, die geen beroep kunnen doen op eigen juristen.

Toch winnen ook grotere kantoren regelmatig het advies in van GD&A Advocaten voor specifieke vragen, second opinions of projecten.

GD&A Advocaten vormt een tandem met uw boekhouder, accountant of bedrijfsjurist.

Rulings

Fiscale rechtszekerheid beperkt het ondernemingsrisico en zorgt voor gemoedrust. GD&A Advocaten heeft ruime ervaring bij het aanvragen van voorafgaande beslissingen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (rulingcommissie).

Fiscale controles

Wanneer een fiscale controle dreigt te escaleren tot een conflict met de fiscus kan het verstandig zijn om het advies van een fiscaal advocaat in te winnen. Afhankelijk van de situatie kan een fiscaal advocaat vanuit de achtergrond adviseren of op het voorplan treden.

GD&A Advocaten biedt bijstand bij het beantwoorden van vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, correctieopgaven, het opstellen van bezwaarschriften, dadingen na akkoord,…

Fiscale bemiddeling

Een conflict met de fiscus hoeft niet noodzakelijk uit te monden in een procedure voor de rechtbank. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van de diensten van de Fiscale Bemiddelingsdienst ingericht binnen de FOD Financiën. GD&A Advocaten heeft ervaring met deze bemiddelingsprocedure.

Procedure

Wanneer geen vergelijk met de fiscus kan worden gevonden, zal een procedure niet kunnen worden vermeden. GD&A Advocaten vertegenwoordigt belastingplichtigen voor hoven en rechtbanken.

Webinars en opleidingen

GD&A Advocaten organiseert bovendien regelmatig kantoorseminaries en webinars over fiscale materies.

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen - Gemeenterecht - Verzelfstandiging - Intergemeentelijke Samenwerking
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Contacteer Nathalie Wouters

Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen
t 015/40 49 40 of nathalie.wouters@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise