Fiscaal recht

Publiek Fiscaal Recht
Lokale en Regionale belastingen
Privaat Fiscaal Recht

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Directe en indirecte belastingen, Lokale en regionale belastingen, Vennootschapsrecht, Verzelfstandiging lokale besturen, Fiscaal recht
t 015/40 49 40 of

Contacteer Nathalie Wouters

Fiscaal recht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Correcte bekendmaking van de nieuwe belastingreglementen? Doe de check!

Heel wat besturen hebben tijdens de gemeenteraad van december de nieuwe belasting- en retributiereglementen goedgekeurd, maar daarna moeten deze reglementen ook nog tegenstelbaar worden gemaakt aan de belastingplichtigen. Desbetreffend bepaalt artikel 190 van de Grondwet zeer algemeen dat geen besluit of verordening van gemeentelijk bestuur verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald. Een belasting- of retributiereglement verkrijgt dus maar verbindende kracht nadat het werd bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald. En daar loopt het bij heel wat besturen soms nog mis. Nochtans kan een foutieve bekendmaking bij een eventueel geschil leiden tot de vernietiging van de belasting of retributie.

Lees meer
Nog niet ingeschreven? Bevestig vandaag nog uw deelname aan het seminarie "Gemeentebelastingen als instrument inzake ruimtelijk- en woonbeleid".

In deze opleiding wordt in de eerste plaats een overzicht gegeven van de meest relevante gemeentebelastingen op het vlak van bouwen en wonen. Volgende gemeentebelastingen komen aan bod: activeringsheffing, bouwtaks, belasting op meergezinswoningen, belasting op het foutief afkoppelen, belasting op het lozen van regenwater, slooptaks, leegstands- en verkrottingsheffingen, belasting op masten en pylonen, belasting op ontbrekende parkeerplaatsen,…
Maar ook minder bekende instrumenten zoals...

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Steven Michiels
Nathalie Wouters
Jill Verhoft
Vincent De Weerdt
Liza Poukens
Nour Isho

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Fiscaal Recht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.