Fiscaal recht

Publiek Fiscaal Recht
Lokale en Regionale belastingen
Privaat Fiscaal Recht
Subsidies
Retributies en terugvorderingen

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Directe en indirecte belastingen, Lokale en regionale belastingen, Vennootschapsrecht, Verzelfstandiging lokale besturen, Fiscaal recht
t 015/40 49 40 of

Contacteer Nathalie Wouters

Fiscaal recht (alle domeinen)
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen verdwijnt

De wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake btw voorziet dat een vermelding op de factuur voor renovatie- en herstellingswerken het btw-attest van de klant vervangt. Deze nieuwe werkwijze is ook van toepassing op gemeenten en OCMW’s die werken aan oudere woningen laten uitvoeren.

Lees meer
Gemeenten kunnen korter op de bal spelen bij leegstand bedrijfsvastgoed

Vanaf 2 december 2021 kunnen gemeenten veel korter op de bal spelen om leegstand te bestrijden van gebouwen die hoofdzakelijk gebruikt werden voor een economische functie. Dergelijke gebouwen zullen sneller kunnen worden opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, wat tevens leidt tot een snellere gemeentelijke leegstandsheffing.

Lees meer
NIEUWSFLASH: Grondwettelijk Hof beslist dat de Vlaamse Overheid aan alle gemeenten en OCMW’s dotaties moet geven voor de pensioenlasten van het statutair personeel, niet alleen aan de lokale besturen die aangesloten zijn bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds

Op donderdag 28 oktober ’21 oordeelde het Grondwettelijk Hof in het arrest met nr. 155/2021 dat artikelen 26 tot 28 van het Vlaamse programmadecreet « bij de begroting van 2020 » van 20 december 2019, artikel 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre zij niet in een dotatie voorzien die, wegens de pensioenlasten van het vastbenoemd personeel, wordt toegekend aan de gemeenten en de OCMW’s, die niet zijn aangesloten bij het Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Steven Michiels
Nathalie Wouters
Jill Verhoft
Liza Poukens
Pauline Van Beurden
Abelone Reuse

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Fiscaal Recht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.