Fiscaal recht

Publiek Fiscaal Recht
Lokale en Regionale belastingen
Privaat Fiscaal Recht
Subsidies
Retributies en terugvorderingen

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Publiek fiscaal recht - lokale en regionale belastingen - privaat fiscaal recht - subsidies - retributies en terugvorderingen - gemeenterecht - verzelfstandiging - intergemeentelijke samenwerking
t 015/40 49 40 of

Contacteer Nathalie Wouters

Publiek fiscaal recht - lokale en regionale belastingen - privaat fiscaal recht - subsidies - retributies en terugvorderingen
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Herinnering: laatste dagen voor inkohiering gemeentebelastingen aanslagjaar 2021. Vergeet ook de contantbelastingen niet!

Art. 4, § 3 van het Decreet van 30 mei 2008 bepaalt dat de kohieren door de bevoegde overheid (in het geval van gemeentebelastingen door het College van Burgemeester en Schepenen) vastgesteld en uitvoerbaar verklaard worden ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Voor het aanslagjaar 2021 eindigt deze termijn aldus op 30 juni a.s.

Lees meer
Vlaamse regering faciliteert fusies met centrumsteden. Niemand is nog bang van de boze wolf?

In onze nieuwsbrief van 3 november 2021 werd de figuur van de districten naar Antwerps voorbeeld reeds vooruitgeschoven als Deus ex machina die fusies van kleinere gemeenten met centrumsteden moet vergemakkelijken. De Vlaamse regering heeft op 1 april 2022 haar eerste principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Decreet over het lokaal bestuur, waardoor districten kunnen worden opgericht of gewijzigd samen met een gemeentefusie.

Lees meer
Btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen verdwijnt

De wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake btw voorziet dat een vermelding op de factuur voor renovatie- en herstellingswerken het btw-attest van de klant vervangt. Deze nieuwe werkwijze is ook van toepassing op gemeenten en OCMW’s die werken aan oudere woningen laten uitvoeren.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Steven Michiels
Nathalie Wouters
Jill Verhoft
Liza Poukens
Pauline Van Beurden
Abelone Reuse

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Fiscaal Recht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.