Fiscaal recht

Publiek Fiscaal Recht
Lokale en Regionale belastingen
Privaat Fiscaal Recht

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Directe en indirecte belastingen, Lokale en regionale belastingen, Vennootschapsrecht, Verzelfstandiging lokale besturen, Fiscaal recht
t 015/40 49 40 of

Contacteer Nathalie Wouters

Fiscaal recht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Verlaagd btw-tarief 6% op schoolgebouwen: fiscus geeft gas met handrem op

In de praktijk zorgt de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op schoolgebouwen regelmatig voor discussies met de fiscus. De nieuwe minister van Financiën heeft recent in drie antwoorden op parlementaire vragen het standpunt van de fiscus verder verduidelijkt.
Twee standpunten stimuleren een multifunctioneel gebruik van schoolinfrastructuur en sluiten daarbij aan op de inspanningen die daartoe worden geleverd op Vlaams niveau door onder andere AGION en VLABEL. Een derde standpunt dreigt evenwel roet in het eten te gooien en kan in belangrijke mate de buitenschoolse capaciteit beperken.

Lees meer
De digitale euro: trigger voor digitale financiële revolutie?

Tot 12 januari 2021 heeft u de gelegenheid om uw mening kenbaar te maken aan de Europese Centrale Bank over de invoering van een digitale euro. De ECB wil tegen medio 2021 beslissen welke richting ze met de digitale euro uit wil. De trein komt vrij traag op gang, maar het goede nieuws is dat over een digitale munt wordt nagedacht.

Lees meer
Ongrondwettig belastingreglement leidt niet tot ambtshalve ontheffing

Wanneer hoven en rechtbanken een belastingreglement ongrondwettig achten en daarom buiten toepassing laten, trachten andere belastingschuldigen, die niet eerder een bezwaarschrift hadden ingediend, vaak alsnog hun voordeel te doen via de procedure van ambtshalve ontheffing.

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 26 november jl. (nr. 160/2020) bevestigd dat de belastingschuldige later – op basis van een voor hem gunstig vonnis of arrest inzake een andere aanslag – geen aanspraak kan maken op ontheffing en desgevallend terugbetaling wanneer hij voordien niet tijdig een bezwaarschrift heeft ingediend.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Steven Michiels
Nathalie Wouters
Jill Verhoft
Vincent De Weerdt
Liza Poukens
Nour Isho
Pauline Van Beurden

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Fiscaal Recht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.