Fiscaal recht

Publiek Fiscaal Recht
Lokale en Regionale belastingen
Privaat Fiscaal Recht

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Directe en indirecte belastingen, Lokale en regionale belastingen, Vennootschapsrecht, Verzelfstandiging lokale besturen, Fiscaal recht
t 015/40 49 40 of

Contacteer Nathalie Wouters

Fiscaal recht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Verduurzamen van de lokale huisvuilbelasting: ubi volentia est, via est.

Duurzaamheid, energie-efficiëntie, vergroening, circulaire economie, … Vlaanderen kent ambitieuze plannen op het terrein van verduurzaming, waarin het een pioniersrol wil vertolken. Ambities waaraan ook lokale overheden een bijdrage kunnen én moeten leveren, gelet op (o.m.) de formele verbintenissen die door talrijke lokale besturen werden opgenomen via het Burgemeestersconvenant.

Lees meer
Minister bevestigt milde beoordeling winstoogmerk AGB’s wegens corona-maatregelen

Niet alleen zuiver commerciële bedrijven hebben te lijden onder de verplichte sluiting in het kader van de corona-maatregelen. Ook de talrijke autonome gemeentebedrijven, die vrijetijdsinfrastructuur exploiteren, moesten verplicht de deuren sluiten. Door het wegvallen van een belangrijk aandeel van de omzet wordt het bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk om het beoogde winstoogmerk in de praktijk te realiseren. GD&A Advocaten heeft er bij de minister van Financiën op aangedrongen om in een tolerante regeling te voorzien. Dit overleg resulteerde in de Circulaire 2020/C/68 dd. 15.05.2020.

Lees meer
Vermindering van de gemeentelijke belastingdruk in functie van COVID-19 vereist beleidsbeslissingen.

Vorige week heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur haar geactualiseerde visie gepubliceerd op de maatregelen die lokale besturen kunnen nemen om de belastingdruk op belastingplichtigen, die door de corona-crisis bijzonder hard worden getroffen, te milderen. Zowel de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen als de financieel directeur kunnen hun steentje bijdragen. Ook GD&A Advocaten bekijkt samen met lokale besturen op welke juridisch correcte wijze de lokale besturen kunnen tegemoet komen.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Steven Michiels
Nathalie Wouters
Jill Verhoft
Vincent De Weerdt
Liza Poukens
Nour Isho

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Fiscaal Recht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.