Fiscaal recht

Publiek Fiscaal Recht
Lokale en Regionale belastingen
Privaat Fiscaal Recht
Subsidies
Retributies en terugvorderingen
Staatssteun

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen - Gemeenterecht - Verzelfstandiging - Intergemeentelijke Samenwerking
t 015/40 49 40 of

Contacteer Nathalie Wouters

Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale Belastingen - Privaat Fiscaal Recht - Subsidies - Retributies en Terugvorderingen
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Nieuwe rapporteringsverplichting over btw-aftrek werkelijk gebruik: fiscus is klaar met zijn huiswerk.

Via onze nieuwsbrief van 30 december informeerden wij u reeds inzake de nieuwe rapporteringsverplichting voor gemengde belastingplichtigen die hun recht op aftrek uitoefenen volgens het regime van het werkelijk gebruik. De fiscus bevestigt nu dat de toepassing e604 werd aangepast en de kennisgeving kan worden ingediend.

Lees meer
Nieuwe rapporteringsverplichting voor btw-plichtige lokale besturen over btw-aftrek werkelijk gebruik: is uw huiswerk al klaar?

De Wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde introduceerde een nieuwe administratieve verplichting voor gemengde btw-plichtigen. Wij informeerden u hierover reeds via onze nieuwsbrief op 28 juli 2022. Onder meer lokale besturen, die periodieke btw-aangiften indienen, worden met deze verplichting geconfronteerd. Het KB van 26 oktober 2022 bevat verdere uitvoeringsbepalingen omtrent deze nieuwe rapporteringsverplichting.

Lees meer
Hof van Beroep Gent: beperking potentiële kopers kan tot ongeoorloofde staatssteun leiden

Op 8 november 2022 vernietigde het Hof van Beroep Gent de verkoopovereenkomst die in 2016 werd gesloten tussen het OCMW Gent en Bijloke bv met betrekking tot 450 ha landbouwgrond gelegen in Zeeuws-Vlaanderen. Hoewel het OCMW met deze verkoop aan één partner vooral de intentie had om haar patrimonium te valoriseren en de verkoopopbrengst snel te kunnen aanwenden voor herinvesteringen, besloot het Hof van Beroep dat er sprake is van staatssteun ten gunste van de koper, aangezien de vastgoedtransactie niet als marktconform werd aangemerkt.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Steven Michiels
Nathalie Wouters
Jill Verhoft
Pauline Van Beurden
Abelone Reuse

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Fiscaal Recht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.