Fiscaal recht

Publiek Fiscaal Recht
Lokale en Regionale belastingen
Privaat Fiscaal Recht
Subsidies
Retributies en terugvorderingen

Meer info?

Contacteer Steven Michiels

Directe en indirecte belastingen, Lokale en regionale belastingen, Vennootschapsrecht, Verzelfstandiging lokale besturen, Fiscaal recht
t 015/40 49 40 of

Contacteer Nathalie Wouters

Fiscaal recht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Kan een AGB de fiscale voordelen van een “kleine vennootschap” genieten?

Kleine vennootschappen genieten in de vennootschapsbelasting enkele fiscale voordelen. Hoewel talrijke autonome gemeentebedrijven voldoen aan de materiële voorwaarden om als “klein“ te worden aangemerkt, lijkt de fiscus nu deze voordelen aan autonome gemeentebedrijven te ontzeggen louter omdat ze geen “vennootschap” zijn in de zin van het WVV. Een discriminerende én concurrentieverstorende interpretatie.

Lees meer
Newsflash! Het optimisme was van korte duur: AGB’s maken (hopelijk) opnieuw winst vanaf 1 oktober

De fiscus heeft afgelopen vrijdag een nieuwe Circulaire 2021/C/57 gepubliceerd betreffende de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf. De vereiste uit de vorige circulaire dat AGB’s vanaf 1 juli opnieuw winst dienen te maken wordt toch niet haalbaar geacht door de fiscus. In de huidige circulaire wordt gemikt op de periode vanaf 1 oktober 2021.

Lees meer
Herinnering: laatste maand voor inkohiering gemeentebelastingen aanslagjaar 2020. Vergeet ook de contantbelastingen niet!

Art. 4, § 3 van het Decreet van 30 mei 2008 bepaalt dat de kohieren door de bevoegde overheid (in het geval van gemeentebelastingen door het College van Burgemeester en Schepenen) vastgesteld en uitvoerbaar verklaard worden ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Voor het aanslagjaar 2020 eindigt deze termijn aldus op 30 juni a.s.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Steven Michiels
Nathalie Wouters
Jill Verhoft
Liza Poukens
Nour Isho
Pauline Van Beurden

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Fiscaal Recht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.