Uitvoering overheidsopdrachten (werken, leveringen en diensten)

Terug naar expertise

GD&A Advocaten biedt in het kader van het Departement Bouw en aannemingsrecht bijstand, ondersteuning en rechtsbescherming aan publieke entiteiten waaronder aanbesteders, concessiegevers, opdrachtgevers, (gedelegeerd) bouwheren,….

Onze specialisten staan hun cliënteel bij in elke fase van het bouw- en aannemingsproces, zowel in hun hoedanigheid van adviseur en onderhandelaar (bv. om te komen tot een minnelijke regeling) als in hun rol als verdediger in het kader van gerechtelijke procedures, deskundigenonderzoeken, minnelijke verzoeningen, …

De grondige kennis en de doorgedreven specialisatie van GD&A Advocaten zorgt ervoor dat zij efficiënte, pragmatische en flexibele bijstand op maat van haar cliënteel kan leveren.

Aantoonbare kennis en ervaring werd verworven bij onder meer volgende aspecten:

 • Uitlopen van uitvoeringstermijnen;
 • Gebrekkige uitvoering door (onder- en/of neven) aannemers;
 • Overschrijding opdrachtbedrag en verrekeningen;
 • Gebrekkige uitvoering en tienjarige aansprakelijkheid;
 • Wijzigingen van de opdracht;
 • Prijsherzieningen;
 • Onvoorziene omstandigheden en overmacht;
 • Laattijdige of gebrekkige oplevering (voorlopige- en definitieve oplevering);
 • Rechtstreekse vorderingen;
 • Burenhinder ter gelegenheid van de uitvoering van openbare werken;
 • Vorderingen in kort geding en ten gronde, o.m. met het oog op het bekomen van de aanstelling van een gerechtsdeskundige;
 • ABR-verzekering en weigering van dekking;
 • Beëindiging onderhoudscontracten dienstenopdrachten;
 • Gebrekkige leveringen van goederen;

Overige specialisaties:

 • Onderhandelen minnelijke regelingen;
 • Bijstand in het kader van deskundigenonderzoek;
 • Geven van praktische opleidingen en workshops;