Bouw- en aannemingsrecht

Privaat bouw- en aannemingsrecht
Uitvoering overheidsopdrachten (werken – leveringen – diensten)

Meer info?

Contacteer Pedro Gielen

PPS - Overheidsopdrachten (uitvoering) - Concessies (uitvoering) – Privaat bouw- en aannemingsrecht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Abonnement GD&A webinars 2024

Sinds we met webinars zijn gestart 4 jaar geleden, hebben intussen méér dan 2.000 unieke inschrijvers deelgenomen aan één of meerdere door ons kantoor georganiseerde webinars. Een schot in de roos. We blijven met dit populaire, flexibele en laagdrempelige opleidingsconcept volop de kaart trekken van kennisdeling met de lokale besturen.

Na enkele succesvolle fysieke opleidingen in het eerste kwartaal van 2024 gaan we opnieuw van start met onze webinars. Ook dit jaar biedt GD&A een voordelige abonnementsformule aan.

Lees meer
R.I.P. standaard prijsherzieningsformule!?

Het einde van de toepassing van de standaard prijsherzieningsformule [ p = P x [ a x (s : S) + b x (i-2021 : I-2021) + c ]] is op heden niet aan de orde. Toch is het aangewezen dat een aanbesteder bij de opmaak van de opdrachtdocumenten nagaat of deze standaard prijsherzieningsformule overeenstemt met de werkelijke kostprijsstructuur van de opdracht. Er worden immers diverse indexen gepubliceerd die het mogelijk maken om een meer passende prijsherzieningsformule in de opdrachtdocumenten op te nemen.

Lees meer
NEWSFLASH: Wijzigingen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten

Op 21 september 2023 verscheen het koninklijk besluit van 4 september 2023 in het Belgisch Staatsblad. Dit KB voert enkele wijzigingen door in (1) het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, beter bekend als het “KB Uitvoering” of de “AUR”, en in (2) het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Pedro Gielen
Anse Speetjens
Robin Depoorter
Anne Janssenswillen
Hanna Plas