Bouw- en aannemingsrecht

Privaat bouw- en aannemingsrecht
Uitvoering overheidsopdrachten (werken – leveringen – diensten)

Meer info?

Contacteer Pedro Gielen

PPS - Overheidsopdrachten (uitvoering) - Concessies (uitvoering) – Privaat bouw- en aannemingsrecht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

GD&A Webinar: Actualia uitvoering van overheidsopdrachten: tips en tricks

In dit webinar worden een aantal actuele topics besproken waar veel aanbestedende overheden mee te maken krijgen.

Lees meer
Wijzigingen van een overheidsopdracht zonder nieuwe plaatsingsprocedure: het Hof van Justitie bewaakt de eerlijke mededinging

Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 7 december 2023 verduidelijkt dat een (wezenlijke) wijziging van een overheidsopdracht tijdens de uitvoering afgeleid kan worden uit alle schriftelijke elementen van de partijen die wijzen op een wilsovereenstemming over de wijziging. Er is aldus geen schriftelijke overeenkomst aangaande de wijziging vereist om te spreken van een (wezenlijke) wijziging.

Lees meer
Samenwerking tussen overheden en aannemers: doorbreken van traditionele methoden en omarmen van nieuwe samenwerkingsmodellen

Het bouwproces in België volgt traditioneel een fasen-benadering. Denk hierbij aan de klassieke dynamiek “opdrachtgever-architect-aannemer”, waarbij de procesfuncties, het ontwerp en de uitvoering strikt van elkaar gescheiden worden. Middels dergelijke traditionele aanpak wordt er tijdens de ontwerpfase vaak (te) weinig gebruik gemaakt van de uitvoeringsdeskundigheid die een (gespecialiseerde) aannemer kan bieden.

Reeds in de jaren ’50 doorbraken onze noorderburen deze traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering met de introductie van het zogenaamde “bouwteammodel”. Ook buiten Nederland wordt gebruik gemaakt van het bouwteammodel, ook gekend als “Early Contractor Involvement (ECI)”.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Pedro Gielen
Anse Speetjens
Robin Depoorter
Anne Janssenswillen
Hanna Plas