Bouw- en aannemingsrecht

Privaat bouw- en aannemingsrecht
Uitvoering overheidsopdrachten (werken – leveringen – diensten)

Meer info?

Contacteer Pedro Gielen

PPS - Overheidsopdrachten (uitvoering) - Concessies (uitvoering) – Privaat bouw- en aannemingsrecht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

NEWSFLASH: Wijzigingen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten

Op 21 september 2023 verscheen het koninklijk besluit van 4 september 2023 in het Belgisch Staatsblad. Dit KB voert enkele wijzigingen door in (1) het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, beter bekend als het “KB Uitvoering” of de “AUR”, en in (2) het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Lees meer
NIEUW: Departement 'Bouw- en aannemingsrecht'

Sinds kort telt GD&A Advocaten tien departementen! Teneinde de dienstverlening voor ons cliënteel verder te optimaliseren werd een apart gespecialiseerd departement bouw- en aannemingsrecht boven de doopvont gehouden. Binnen het departement bouw- en aannemingsrecht worden zowel dossiers inzake privaat bouwrecht als dossiers inzake uitvoering van overheidsopdrachten (werken – leveringen – diensten) en uitvoering van overheidscontracten behandeld.

Lees meer
Cashflow probleem opdrachtnemer overheidsopdracht?! - Inwerkingtreding van KB betreffende de toekenning van voorschotten in het kader van overheidsopdrachten

Het KB betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne is op 29 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB treedt in werking op 19 december 2022 en houdt op van toepassing te zijn op 31 december 2023. In een eerdere bijdrage werden reeds een aantal aandachtspunten van het ontwerp KB besproken (lees hieromtrent onze eerdere nieuwsbrief).

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Pedro Gielen
Anse Speetjens
Robin Depoorter
Anne Janssenswillen
Hanna Plas