Vastgoed en projectontwikkeling

Terug naar expertise

GD&A Advocaten is uitermate beslagen in vastgoedtransacties en -projecten.

Vastgoed staat gekend voor haar multidisciplinair karakter: wij combineren onze doorgedreven specialisatie m.b.t. het goederen- / zakenrecht, het burgerlijk- / verbintenissenrecht en het contractenrecht met:

1. Een helikoptervisie, met continue aandacht voor de aandachtspunten van andere (departementsoverschreidende-) rechtstakken:

 • Fiscaal;
 • Vergunningstechnisch / stedenbouwkundig;
 • Bodem / milieu;
 • Administratiefrechtelijk (bv. Regelgeving inzake overheidsopdrachten of de algemene Europese beginselen);
 •  …

2. Een geaccrediteerde kennis van niet-juridische, financiële implicaties;

3. Een ruime ervaring op vlak van onderhandeling, strategische begeleiding,…

GD&A Advocaten is alzo de vaste partner bij vastgoedprojecten en -transacties voor lokale besturen én het ganse spectrum aan vastgoedprofessionals: (project)ontwikkelaars, investeerders, makelaars, …

Die projecten bestaan soms uit een strikt private invulling (bv. traditionele meergezinswoningen of bedrijventerreinen) of een strikt publieke invulling (bv. publieke zorginfrastructuur).

Die projecten situeren zich echter zeer geregeld ook in de publiek-private sfeer:

 • Een nieuw administratief centrum en/of stadhuis in combinatie met residentiële wooneenheden;
 • Een publiek-privaat gemengde ondergrondse parking in combinatie met een openbaar evenementenplein;

Zoals in voormelde voorbeelden gaat het soms om eerder “klassiek” vastgoed (wooneenheden, administratieve gebouwen,..) maar evenzeer:

De realisatie van sportinfrastructuur (bv. een sporthal met daarrond diverse sportvelden ten voordele van lokale verenigingen);

 • De realisatie van windmolenparken;
 • De realisatie van strategische verbindingen;
 • De realisatie van ESCO- of andere as a service projecten;

Daarbij hebben wij in het bijzonder ook oog voor actuele tendensen met nieuwe potentiële WIN-WIN’s, uiteraard binnen het regelgevend kader én de beleidsdoelstellingen:

 • Het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden;
 • Strategisch beleid in het kader van de bouwshift;
 • Ontwikkelingen (publiek-privaat) in blauwe zones;
 • Diverse modellen in het kader van betaalbaar wonen (huurkoop, community land trusts, loskoppeling van grond en constructie o.b.v. een eeuwigdurend recht van opstal,…)

Mits de juiste omkadering en toepassing van de juiste (zakenrechtelijke) concepten blijkt vaak veel meer (financieel, ruimtelijk,…) mogelijk dan op het eerste zicht wordt vermoed.

Wij voorzien alzo A tot Z trajectbegeleiding, waarbij we onze cliënten – volledig op hun maat / voorkeur – ondersteunen of volledig ontzorgen.

Maar wij begeleiden net zo zeer meer afgelijnde opdrachten:

1. De redactie, revisie en/of onderhandeling van overeenkomsten inzake:

 • Huur;
 • Verkoop;
 • Terbeschikkingstelling;
 • Opstal;
 • Erfpacht;
 • Vruchtgebruik;
 • Erfdienstbaarheden;
 • Appartementsmede-eigendom;
 • (Potentiële) samenwerkingen;

2. Analyse / uittekenen van zakenrechtelijke structuren;

3. …

Daarbij gaat het enerzijds om een realisatiefase, maar evenzeer om de exploitatiefase.

Zo nemen wij het contractmanagement van verschillende cliënten op, leveren wij strategische bijstand bij problemen in de exploitatiefase én treden wij uiteraard ook op in kader van procedures/geschillen.

Meer info?

Contacteer Bert De Keyser

Vastgoed - publiek private samenwerking - privaat (bouw) recht - ondernemings- en vennootschapsrecht - privacy
t 015/40 49 40 of bert.dekeyser@gdena-advocaten.be

Contacteer Willem Mariën

Vastgoed - publiek private samenwerking - privaat (bouw) recht - ondernemings- en vennootschapsrecht - privacy
t 015/40 49 40 of willem.marien@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise