Vennootschapsrecht

Terug naar expertise

GD&A Advocaten is actief in alle aspecten van het vennootschapsrecht: fusies, overdracht van aandelen, due diligence, bij conflicten (zoals bestuurdersaansprakelijkheid).

Het kantoor staat haar cliënteel bij in elke fase van het ondernemingsleven (i.e. oprichting, uitbouw, reorganisatie, vereffening, ...). Haar tussenkomst betekent een meerwaarde in het dagelijks beheer, maar tevens in conflicten binnen de vennootschap (o.m. conflicten met minderheidsaandeelhouders, gedwongen overdracht of overname van aandelen, aanstelling van een gerechtelijk mandataris) of ten aanzien van derden.

De doorgedreven specialisatie van GD&A Advocaten en de intensieve samenwerking tussen haar verschillende departementen maakt het haar mogelijk om bedrijven van advies te voorzien en bij te staan omtrent alle aspecten van het handelsrecht, de marktpraktijkenwetgeving, het onroerende recht (ruimtelijke ordening, vastgoedrecht), het fiscaal recht, het intellectueel eigendomsrecht, en het milieurecht. GD&A is zo in staat vennootschappen doelgericht te begeleiden bij eventuele herstructureringen of eenvoudigweg bij het efficiënter maken van haar werking.

Daarnaast heeft het kantoor een ruime ervaring opgebouwd met het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden. Het betreft zowel bedrijven in (of in staat van) faling als ondernemingen waarvan de continuïteit op duurzame wijze is bedreigd en hierdoor in aanmerking komen om te genieten van de bescherming van de Wet op de Continuïteit van de Onderneming (WCO), ongeachte de gevolgde procedure (minnelijk akkoord, collectief akkoord of overdracht van een geheel of een deel van de onderneming).

Tot slot, kan GD&A Advocaten uw onderneming ook ondersteunen in haar innovatief proces. Een bedrijf dat zijn activiteiten wenst uit te breiden zal op een duurzame manier moeten gaan innoveren. Ons kantoor kan hierbij helpen door dit proces mee te sturen en juridisch te dragen door sociale, ecologische tendensen in de regelgeving op te volgen, uw bedrijf tijdig op aankomende veranderingen te wijzen en het de structuren te bezorgen die haar moeten toelaten op een flexibele manier vooruitgang te boeken.

 • Oprichtingen: keuze van rechtsvorm en oprichtingsformaliteiten
 • Oprichtersaansprakelijkheid
 • Kapitaal: statuut van de inbrengen en kapitaalverrichtingen
 • Algemene vergadering
 • Aandeelhoudersovereenkomsten, -conflicten en geschillenbeslechting
 • Bestuur en interne werking
 • Corporate governance
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vertegenwoordiging van vennootschappen
 • Overnames, overdrachten van aandelen, fusies en splitsingen
 • Openbare overnameboden
 • Begeleiden van herstructureringen en reorganisaties
 • Mededingingsrecht
 • Faillissement - gerechtelijke reorganisatie (WCO) – vereffening

Meer info?

Contacteer Sam Van Asch

Vennootschapsrecht, Ondernemingsrecht (handels- en contractenrecht), Vastgoed (zakenrecht)
t 015/40 49 40 of sam.vanasch@gdena-advocaten.be

Terug naar expertise