Ondernemings- en vennootschapsrecht

Handels-, economisch en financieel recht
Vennootschapsrecht

Meer info?

Contacteer Sam Van Asch

Vennootschapsrecht, Ondernemingsrecht (handels- en contractenrecht), Vastgoed (zakenrecht)
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

De klok tikt: deadline verplichte aanpassing statuten aan het (nieuwe) WVV in zicht.

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’) in werking. Bestaande vennootschappen en verenigingen kregen hierbij een overgangstermijn tot eind 2023 om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het (nieuwe) WVV. Hoewel de deadline ondertussen zeer dicht bijkomt, en de niet-naleving gesanctioneerd kan worden met bestuurdersaansprakelijkheid, zijn er op vandaag nog (heel) veel vennootschappen en verenigingen die hun statuten nog niet aangepast hebben.

Lees meer
Nieuw verbintenissenrecht in werking vanaf 1/1/2023

Op 1 januari 2023 is het zover. Boek 1 (‘Algemene bepalingen’) en Boek 5 (‘Verbintenissen’) van het Burgerlijk Wetboek treden in werking. Bij het onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten dient vanaf dan dus rekening gehouden te worden met de nieuwe bepalingen.

De regels van het nieuw verbintenissenrecht zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2023. Het oude verbintenissenrecht blijft (tenzij anders overeengekomen) wel nog van toepassing op overeenkomsten die gesloten werden voor 1 januari 2023 en de rechtshandelingen en feiten die daaruit voortvloeien. Het oude en het nieuwe verbintenissenrecht zullen dus nog enige tijd naast elkaar blijven bestaan.

Lees meer
Het Grondwettelijk Hof verwerpt de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 9 juli 2021

Het Grondwettelijk Hof heeft met haar arrest nr. 155/2022 van 24 november 2022 de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 9 juli 2021 “houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen” verworpen.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Sam Van Asch
Laura Goelen
Robin Willems
Malwina Augustyniak
Julie Corstjens

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Ondernemings- en Vennootschapsrecht - Advocaat

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Ondernemings-en vennootschapsrecht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.