Ziekenhuizen

Terug naar expertise

Het ziekenhuislandschap werd de laatste jaren onderworpen aan diverse hervormingen. Deze hervormingen worden als een groot juridisch kluwen ervaren. Het Departement Zorg biedt haar ziekenhuiscliënteel advies en begeleiding bij netwerkvorming, publiek-private samenwerkingen, privatisering, financiering (vastgoed, personeel, RIZIV, …), …. Het Zorgdepartement biedt een begeleiding van A tot Z en dit telkens op maat van de klant: bijstand bij het maken van strategische keuzes rekening houdende met de wensen en behoeften van de klant; bijstand bij de zoektocht naar één of meerdere publieke of private partners; opmaak van statuten/overeenkomsten; gemotiveerde besluitvorming; financieel en fiscaal advies; advies en bijstand bij syndicaal overleg; overleg met toezichthoudende overheden en subsidieverlenende instanties; …. Het Departement Zorg werkt hiervoor nauw samen met de andere departementen binnen GD&A Advocaten (fiscaal, vastgoed, overheidsopdrachten, …). Naast integrale trajectbegeleiding biedt het Departement Zorg ook specifieke adviesverlening afgestemd op de ziekenhuissector (o.a. rechten van de patiënten, GDRP, RIZIV, taalwetgeving, rekrutering- en pensioenproblematiek, …). Tenslotte zijn de medewerkers van het Departement Zorg zowel vertrouwd met de procedures voor de private rechtscolleges als de administratiefrechtelijke beroepsinstantie en rechtscolleges. Voorbeeldprocedures: RIZIV-procedures; geschillen betreffende pensioenproblematiek; betwistingen met vakbonden/personeelsleden; uitvoeringsproblemen bouwprojecten; …