NIEUW: Departement ‘Personeel & Organisatie’: het departement Overheidspersoneel in een nieuw jasje!

17 april 2023

Niet enkel de decreetgever zit dezer dagen niet stil, ook bij GD&A Advocaten was het de hoogste tijd om de zaken te actualiseren naar de huidige realiteit. Zo dekt de term ‘Overheidspersoneel’ al lang niet meer de lading van dossiers die ons kantoor dagelijks voorgeschoteld krijgt.

Naast het vertegenwoordigen van onze (publieke maar ook private) cliënten voor de diverse rechtsinstanties, adviseert en begeleidt GD&A Advocaten haar cliënteel bij uiteenlopende sociaalrechtelijke vragen en projecten.

Het gaat onder meer over vragen inzake ontslag, arbeidstijd, verloning, verloven, pensioenen, langdurige ziekte, welzijn op het werk, terbeschikkingstelling en overdracht, maar ook (integrale) begeleiding van evaluatieprocedures, tuchtprocedures, opvolging re-integratietrajecten, optimalisatieoefeningen van de rechtspositieregeling/arbeidsreglement/organogram, syndicale procedures en het voeren van vertrouwelijke minnelijke onderhandelingen.

Om deze brede waaier aan dossiers te behandelen, rekent GD&A Advocaten op haar departement Personeel & Organisatie.

Steeds te uwer beschikking voor hulp en bijstand.

Het P&O-team binnen GD&A Advocaten

Ontdek hier het departement Personeel en Organisatie