Personeel en Organisatie

Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Terug Naar Werk-fonds - Mogelijkheden voor personeelsleden wiens tewerkstelling werd verbroken wegens medische overmacht

Op 2 april 2024 werd het KB betreffende het “Terug Naar Werk-fonds” gepubliceerd. In de Programmawet van 26 december 2022 werd reeds gehint op de komst van het KB, alsook dat deze in navolging van artikel 168 van voormelde Programmawet in werking zou treden op 1 april 2024. Met een kleine vertraging werd het KB inderdaad ingevoerd met een retroactieve werking vanaf 1 april 2024. Het KB voert onder andere enkele belangrijke bepalingen in m.b.t. de uitvoering van het Terug Naar Werk-fonds. De aanpassingen worden doorgevoerd in het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Lees meer
Een nieuwe Tuchtregeling voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones

Bij Koninklijk Besluit van 12 september 2023 werd het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (hierna: KB Administratief Statuut), gewijzigd. Het betrof voornamelijk wijzigingen aan de tuchtregeling en de daarbij voorziene beroepsprocedure, alsook de rechten en plichten van het operationeel personeel van de hulpverleningszone, opgenomen onder Boek 10 “Tuchtregeling” (artikelen 171 e.v. en 247 e.v.) van het KB Administratief Statuut.

Lees meer
Newsflash! De wet van 13 maart 2024 tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector is van kracht per 1 mei 2024

In onze nieuwsbrief van 22 februari 2024 kondigden wij reeds het wetsontwerp van 18 januari 2024 aan. Inmiddels werd het wetsontwerp goedgekeurd door de Kamer en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het wettelijk kader, dat reeds tien jaar werd geanticipeerd, zal per 1 mei 2024 in werking treden.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh
Anton Geerts
Jonas De Pauw
Yasin Gürbüz Lemstra

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Personeel en Organisatie – Advocaat

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Personeel en Organisatie – Beginnend advocaat-stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Personeel en Organisatie zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.