Personeel en Organisatie

Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

De motivering van het ontslag en het ‘kennelijk onredelijk ontslag’ bij overheidscontractanten: na tien jaar (eindelijk) een wettelijk kader in zicht…

Toen het artikel 63 WAO inzake het willekeurig ontslag werd geschrapt, had de wetgever voor ogen dat er nieuwe regelingen zouden worden getroffen ter bescherming van de werknemers. Werknemers in de private sector mochten zich hieraan al in 2014 verwachten met de invoering van het kennelijk onredelijk ontslag ingevolge CAO nr. 109, maar voor contractuele personeelsleden in de overheidssector bleef een wetgevende tussenkomst uit. Na een decennium komt (eindelijk) een einde aan deze rechtsonzekerheid met de indiening van het wetsontwerp van 18 januari 2024 tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector.

Lees meer
Flexi-jobbers bij lokale besturen, de ‘redders’ in nood?

Op 29 december 2023 werd de Programmawet van 22 december 2023 gepubliceerd. In voormelde Programmawet wordt bepaald dat vanaf 1 januari 2024 de lokale besturen, zij het in specifiek voorgeschreven sectoren en beroepen, bijkomend flexi-jobs kunnen inrichten. Sinds 1 januari 2023 was het voor de lokale besturen reeds mogelijk om een beroep te doen op flexi-jobbers, doch enkel in beperkte gevallen. Zo werd in de zorg het verplegend en verzorgend personeel buiten beschouwing gelaten.

Voor de verdere modaliteiten van de uitbreiding, zoals bv. welke functies, is het nog wachten op een Koninklijk Besluit dat de verdere uitvoering zal regelen.

Lees meer
Verdere uitvoeringsbepalingen bij het Ontslagdecreet goedgekeurd (net nadat door diverse actoren een vernietigingsberoep werd ingesteld tegen het Ontslagdecreet bij het Grondwettelijk Hof)

Het “Ontslagdecreet” blijft voor animo – lees: deining – zorgen, niet in het minst bij de statutaire personeelsleden van lokale en provinciale besturen zelf. Net nu niet minder dan vijf (5) beroepen werden ingesteld tegen het Ontslagdecreet bij het Grondwettelijk Hof, ging de Vlaamse Regering over tot de definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit bij het Ontslagdecreet. 

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Els Gypen
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh
Anton Geerts
Jonas De Pauw
Yasin Gürbüz Lemstra

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Personeel en Organisatie – Advocaat

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Personeel en Organisatie – Beginnend advocaat-stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Personeel en Organisatie zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.