Personeel en Organisatie

Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Wijzigingen op personeelsvlak aan het DLB? Een blik op deze nieuwsbrief en u bent weer helemaal mee!

Op 29 maart 2023 werd het decreet van 17 februari 2023 tot wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wijzigingen trekken de lijn verder van het decreet ter versterking van de lokale democratie van 16 juli 2021. Hieronder geven wij u een niet-limitatief overzicht van de belangrijkste wijzigingen aangaande personeelsmateries.

Lees meer
Het aanwenden van getuigenverklaringen in het arbeidsrecht - vorm (forma) boven inhoud (substantia)?

In het arbeidsrecht wordt vaak een beroep gedaan op het getuigenbewijs. Ongeacht de waarde van het geschil is in het arbeidsrecht dergelijk bewijs immers steeds toegestaan. De bepalingen inzake de vormvereisten van getuigenverklaringen worden staan sedert 2012 vermeld in artikel 961/2 Ger.W. Doch kan het vanwege tijdsgebrek - bij bv. een ontslag om dringend reden - voorkomen dat er niet (onmiddellijk) aan deze vormvereisten voldaan kan worden. De vraag stelt zich welke sanctie zich opdringt en of deze moet uitgesproken worden.

Lees meer
NIEUW: Departement ‘Personeel & Organisatie’: het departement Overheidspersoneel in een nieuw jasje!

Niet enkel de decreetgever zit dezer dagen niet stil, ook bij GD&A Advocaten was het de hoogste tijd om de zaken te actualiseren naar de huidige realiteit.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Els Gypen
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh
Anton Geerts
Jonas De Pauw

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Personeel en Organisatie – Advocaat

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Personeel en Organisatie – Beginnend advocaat-stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Personeel en Organisatie zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.