Personeel en Organisatie

Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Digital detoxen en recht op deconnectie – vooral een kwestie van afspraken maken, ook binnen de lokale besturen

Er valt een recente evolutie waar te nemen waarbij de wetgever die de digitalisering van de maatschappij enerzijds toejuicht, doch eveneens tracht de perverse gevolgen ervan in te perken. Eén van deze (negatieve) gevolgen was het feit dat personeelsleden d.m.v. hun smartphone, laptop, tablet, … overal en altijd bereikbaar geacht werden. In het kader van een zogenaamde “digital detox” heeft de wetgever onder meer voorzien in een zogenaamd “recht op deconnectie”. Doch welke impact heeft deze ingreep op de lokale overheidspersoneelsleden?

Lees meer
NEWSFLASH: De inwerkingtreding van het Ontslagdecreet nadert met rasse schreden - het decreet werd heden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op 10 juli 2023 werd het “Decreet van 16 juni 2023 tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid”, kortweg het Ontslagdecreet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer
Wijzigingen op personeelsvlak aan het DLB? Een blik op deze nieuwsbrief en u bent weer helemaal mee!

Op 29 maart 2023 werd het decreet van 17 februari 2023 tot wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wijzigingen trekken de lijn verder van het decreet ter versterking van de lokale democratie van 16 juli 2021. Hieronder geven wij u een niet-limitatief overzicht van de belangrijkste wijzigingen aangaande personeelsmateries.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Els Gypen
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh
Anton Geerts
Jonas De Pauw

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Personeel en Organisatie – Advocaat

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Personeel en Organisatie – Beginnend advocaat-stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Personeel en Organisatie zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.