Chloé Van Landeghem

Zorg en Welzijn
Personeel en Organisatie
Chloé Van Landeghem

Chloé Van Landeghem behaalde in 2018 het diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens haar opleiding focuste zij zich op het ondernemingsrecht, het burgerlijk recht en het sociaal recht.

In september 2018 vervoegde Chloé GD&A Advocaten waar zij zich toelegt op dossiers inzake personeel binnen de departementen Zorg en Welzijn en Personeel en Organisatie.

Zij staat zowel particulieren, ondernemingen als overheden bij inzake adviesverlening, het opstellen van contracten en procedures voor de diverse rechtsinstanties. Binnen de departementen Zorg en Welzijn en Personeel en Organisatie behandelt zij ontslag- en tuchtdossiers, optimalisaties van lokale rechtpositieregelingen, verzelfstandigingsprojecten en projecten inzake overdracht van diensten, dossiers inzake vakbondsoverleg alsook diverse sociaalrechtelijke vragen (inzake arbeidstijd, verloning, verloven, pensioenen, langdurige ziekte, welzijn op het werk, terbeschikkingstelling e.d.m.).

Verder is Chloé ook coauteur van het boek De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden editie 2023.

Naam
Chloé Van Landeghem
Departement
Zorg en Welzijn
Personeel en Organisatie
Specialisaties
Zorg - Ambtenarenrecht - Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs