Chloé Van Landeghem

Zorg en Welzijn
Overheidspersoneel
Administratief recht, Zorg, Ambtenarenrecht, RPR, Evaluatie, Tucht, Ontslagrecht, Decreet Lokaal Bestuur, Onderwijs
Chloé Van Landeghem

Chloé Van Landeghem behaalde in 2018 het diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens haar opleiding focuste zij zich op het ondernemingsrecht, het burgerlijk recht en het sociaal recht.

In september 2018 vervoegde Chloé GD&A Advocaten waar zij zich toelegt op dossiers inzake personeel binnen de departementen Zorg en Overheidspersoneel.

Zij staat zowel particulieren, ondernemingen als overheden bij inzake adviesverlening, het opstellen van contracten en procedures voor de diverse rechtsinstanties.

Naam
Chloé Van Landeghem
Departement
Zorg en Welzijn
Overheidspersoneel
Specialisaties
Administratief recht, Zorg, Ambtenarenrecht, RPR, Evaluatie, Tucht, Ontslagrecht, Decreet Lokaal Bestuur, Onderwijs
Kantoor
Mechelen