Congres Vastgoedvalorisatie - De verkoop van vastgoed door lokale overheden

Het slim verzilveren van vastgoed is voor elk lokaal bestuur een belangrijke maatschappelijke uitdaging. De keuze van de juiste procedure is hiervoor een kritische succesfactor.

Congres Vastgoedvalorisatie - De verkoop van vastgoed door lokale overheden

Om die keuze oordeelkundig te maken, biedt dit congres een overzichtelijke vergelijking van de belangrijkste procedures en maakt het een afweging van de voornaamste risico’s en opportuniteiten ervan. 

Schrijf je hier in

De plenaire sessie start om 9u30 en eindigt om 12u40.
Sprekers:

 • Steven Van de Putte - Vastgoedjurist en diensthoofd - Bestuurszaken stad Deinze
 • Simon Verhoeven - Equator advocaten
 • Sam Van Asch - GD&A Advocaten
 • Christian Van Belle - Notaris namens FedNot
 • Filip Van der Veken - CEO Covast

Na een uiteenzetting over de voorwaarden voor een veiling-of onderhandelingsgerichte verkoop komen de volgende verkoopprocedures aan bod: de verkoop onder voorwaarden als overheidsopdracht, de verkoop onder voorwaarden als controlled auction en de online veiling – procedures Biddit en Covast. De deelnemers kunnen tijdens het namiddaggedeelte kiezen uit een aanbod van vier workshops. Deze workshops staan telkens onder leiding van twee moderator- experten die elkaar vanuit hun vakgebied of praktijkervaring aanvullen. De workshops zijn zowel gericht op expertise-overdracht als op ervaringsuitwisseling tussen lokale ambtenaren onderling. De trekkers van de workshop waken erover dat uw concrete cases tijdens de workshop besproken worden.

 • De eerste workshop handelt over PPS-constructies op sites in de bestemmingszone gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen openbaar nut.
  Sprekers: W. Mariën (GD&A Advocaten) en E. Verwaest (lokaal bestuur Beerse)
 • De tweede workshop gaat over erfpachtconstructies bij Community Land Trust (CLT-)-formules voor collectieve woonsites.
  Sprekers: R. Timmermans (advocaat) en H. Verstreken (AG Stadsontwikkeling Leuven)
 • De derde workshop handelt over het bepalen van de juiste schattingsmethodiek om de correcte schattingsprijs te behalen.
  Sprekers: landmeterskantoor Claeyssens & Couckuyt (CC Experts)
 • De vierde en laatste workshop handelt over de verkoop van gebouwen met erfgoedwaarde en gaat in op de bijzondere verkoopvoorwaarden en op het specifiek voortraject van een dergelijke verkoopprocedure.
  Sprekers: A. Foubert (Agentschap Onroerend Erfgoed) en Björn Verhofstede /
  Jan Willems (Studio Levier)