Innovatie

Smart cities, circulaire economie, IoT, ESCO
Klimaat en duurzaamheid
Privacyrecht – GDPR – IP - digitalisering

Meer info?

Contacteer Wouter Rubens

Administratief recht - Onteigeningsrecht - Lokaal bestuurs- en belastingrecht - Overheidsopdrachten - Recht inzake gegevensbescherming - Gemeenterecht - Domeingoederen
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

GD&A-seminarie De oprichting van (hernieuwbare) energiegemeenschappen: een praktische blik vanuit verschillende invalshoeken

Vlaanderen bouwt -samen met zijn lokale besturen- mee aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Daarvoor moeten we in gebouwen, bedrijven en op de weg afstappen van fossiele brandstoffen, en evolueren richting meer (en meer) hernieuwbare energiebronnen.

Daarom organiseren wij op 9 en 20 februari ‘24 een seminarie (in ons kantoor te Lokeren resp. Eksel) dat al uw vragen met betrekking tot de (hernieuwbare) energiegemeenschappen wenst te beantwoorden.

Lees meer
Belgische Klimaatzaak in een stroomversnelling: komen nu ook de lokale besturen onder schot. Ab igni ignem capere

Nadat er op 17 juni 2021 een eerste keer (terughoudende) vreugdekreten hadden weerklonken, werd de champagne op 30 november 2023 (wel) ploppend ontkurkt bij VZW de Klimaatzaak. Met een grensverleggend arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 30 november 2023 haalde de Belgische Klimaatzaak opnieuw een -belangrijke- slag thuis inzake haar strijd vóór het klimaat én tegen het Belgische klimaatbeleid.

Lees meer
Dweilen met de datakraan open… Is uw lokaal bestuur voorbereid bij een datalek?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) installeerde vele nieuwigheden voor lokale besturen, waaronder het (verplicht) melden van datalekken én het voorzien in gedocumenteerde procedure(s) hiervoor. Hacking, ransomware-aanvallen, foutief geadresseerde communicatie, het niet afdoende beperken van fysieke of digitale toegangen, … de voorbeelden van datalekken zijn inmiddels legio.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Wouter Rubens
Laura Cuppers
Lucas Van Wichelen

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.