Innovatie

“Voortschrijdende technologische vernieuwingen, constante regelwijzigingen, steeds veranderende prioriteiten op beleidsmatig vlak, …. Onze maatschappij en leefwereld is in voortdurende evolutie, en het recht evolueert (al dan niet) mee.

GD&A Advocaten tracht mee te bouwen aan deze (digitale, duurzame en inclusieve) wereld van morgen en daarbij het juridische pad te effenen voor besturen en ondernemingen met zin voor innovatie. Smart cities, IoT (Internet of Things), big data, blockchain, circulaire economie, productdienst-combinaties, infrastructure as a service, ESCO (Energy Service Company), CLT (Community Land Trust), regelluwe zones en experimentenregelgeving, de creatie en optimalisatie van betaalbaar wonen, … het is slechts een greep uit de ontwikkelingen en verschijnselen waaraan GD&A Advocaten meedenkt en -werkt.

Geruggesteund door de klassieke kennisdomeinen waarvoor GD&A Advocaten gekend is, trachten wij vanuit deze nieuwe en voortschrijdende expertises een ideale -juridische- voedingsbodem te creëren voor besturen en ondernemingen die willen innoveren en evolueren met respect voor alle juridische contouren.

Waarbij wij ook steeds actief willen meedenken naar concrete mogelijkheden en opportuniteiten, onder andere in functie van digitalisering, (fiscale) optimalisering, verduurzaming, … en dit steeds vanuit het opzet om deze innovaties te verzoenen met het juridische kader (desgevallend met -aanvullende- suggestie om het juridische kader naar de toekomst toe bij te sturen indien wenselijk/noodzakelijk).

Een juridische impactanalyse, een doorvertaling van het juridische kader naar de praktijk, en een rapportage met juridische advisering en aandachtspunten, is het aandeel van GD&A Advocaten in uw innoverend project.