NIEUW: Departement 'Bouw- en aannemingsrecht'

25 april 2023

Sinds kort telt GD&A Advocaten tien departementen! Teneinde de dienstverlening voor ons cliënteel verder te optimaliseren werd een apart gespecialiseerd departement bouw- en aannemingsrecht boven de doopvont gehouden. Binnen het departement bouw- en aannemingsrecht worden zowel dossiers inzake privaat bouwrecht als dossiers inzake uitvoering van overheidsopdrachten (werken – leveringen – diensten) en uitvoering van overheidscontracten behandeld.

Voorstelling departement Bouw- en aannemingsrecht

Het departement bouw- en aannemingsrecht biedt binnen GD&A Advocaten bijstand, ondersteuning en rechtsbescherming aan zowel publieke entiteiten (aanbesteders, concessiegevers, opdrachtgevers, -gedelegeerd- bouwheren) als aan private en particuliere marktspelers (o.m. promotoren, aannemers, onderaannemers, architecten, studiebureaus, verzekeraars, ...). Onze specialisten staan hun cliënteel bij in elke fase van het bouw- en aannemingsproces. Zowel in hun hoedanigheid van adviseur en onderhandelaar (bv. om te komen tot een minnelijke regeling) als in hun rol van verdediger in het kader van gerechtelijke procedures, deskundigenonderzoeken, minnelijke verzoeningen, … De grondige opgebouwde praktische en oplossingsgerichte kennis en de doorgedreven specialisatie van het team zorgen ervoor dat er efficiënte, pragmatische en flexibele bijstand op maat van het cliënteel kan worden geleverd.

Het departement Bouw- en aannemingsrecht kan u onder andere bijstaan in het kader van:

 • Geschillen inzake de gebrekkige uitvoering van de opdracht (actiemiddelen, redactie PV’s, oplevering, uitsluiting, …);
 • Geschillen inzake 10-jarige aansprakelijkheid;
 • Advisering en geschillen inzake prijsherziening;
 • Rechtstreekse vorderingen onderaannemer;
 • Geschillen inzake wijziging van de opdracht;
 • Geschillen inzake erkenningen;
 • Vorderingen tot schadevergoeding wegens onvoorziene omstandigheden;
 • Betalingsgeschillen;
 • Faillissement opdrachtnemer;
 • Dadingen;

Ons nieuw departement maakt bovendien unieke cross-overs met de andere expertises binnen ons kantoor (vastgoed, fiscaliteit, woonzorg, PPS …) zodat klanten niet alleen kunnen rekenen op een gespecialiseerde ondersteuning maar ook op holistische bijstand, ontzorging en totaaloplossingen.

“We don’t want to be something to everybody, we want to be everything for some people.”

Hou eveneens onze nieuwsbrieven in de gaten, onder meer volgende onderwerpen zullen kortelings aan het bod komen:

 • Variaties inzake prijsherzieningsformules – onbekendere prijsindexen
 • Aansprakelijkheid van de delegatiegever
 • Bevoegdheden van de leidend ambtenaar

Non obscurum per obscurius! Voor klare taal, resultaatgerichtheid en oplossingen moet je bij GD&A Advocaten zijn.

  Team

  Pedro Gielen (Departementshoofd) - Luc De Block (Advocaat) - Anse Speetjens (Advocaat) - Robin Depoorter (Advocaat) - Anne Janssenswillen (Advocaat)

  Het departement zal vanaf september 2023 versterkt worden met Hanna Plas.

  Mis voortaan niks meer en schrijf je nu in op onze nieuwsbrief: 
  Subscribe to GD&A Advocaten (zenjoy.be)