Omgevingsrecht

Planning
Vergunning
Handhaving
Sectoraal milieurecht

Meer info?

Contacteer Tom Swerts

Milieurecht, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Bouw- en aannemingsrecht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Het asbestpassief van lokale besturen: een potje dat te vuur staat. Zorg dat het niet overkookt.

Vlaanderen barst van asbest. Volgens de cijfers van Ovam zouden gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen die ouder zijn dan 2001 maar liefst 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen bevatten. De kans op voorkomen van één of meerdere asbesttoepassingen in een Vlaamse school bedraagt volgens een recente studie maar liefst 98%. Ook de gebouwen van lokale besturen, zoals gemeentehuizen, administratieve centra, sporthallen e.d. zijn veelal vergeven van asbesthoudende materialen. Wat zijn de verplichtingen voor lokale besturen, en hoe moeten zij omgaan met hun asbestpassief?

Lees meer
Loert een stikstofbouwstop ook in Vlaanderen om de hoek? Asphyxiatie by proxy van het Vlaamse vergunningenbeleid – Aliquid novum sub sole?

Het Nederlandse –in mindere mate het Vlaamse- stikstofbeleid heeft het voorbije jaar regelmatig stof doen opwaaien. Middels recente rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ 7 november 2018, gevoegde zaken met nrs. C-293/17 en C-294/17) en de Nederlandse Raad van State (RvS (Nl.) 29 mei 2019, nrs. 201600614/3 en 201506170/2) werd reeds vastgesteld dat de Nederlandse Programmatische Aanpak Stikstof (‘PAS’) niet in overeenstemming was met artikel 6.3 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, Pb.L 206, 22 juli 1992, 7-50). De stikstofimpasse die deze uitspraken in Nederland creëerden, dreigt ook een aanzienlijke weerslag te zullen genereren op Vlaamse vergunningverlenende instanties, zoals blijkt uit een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb 5 november 2019, nr. RvVb-A-1920-0220).

Lees meer
Resurrectie van de substituerende milieustakingsvordering: van elegie naar eulogie

De afschaffing van de substitutiemogelijkheid van artikel 194 Gemeentedecreet door artikel 577, 50° van het Decreet Lokaal Bestuur deed veel stof opwaaien. Deze bepaling, die burgers de mogelijkheid verschafte om namens de stilzittende gemeente in rechte op te treden, vergaarde enige faam als vehikel om actiones popularis tegen potentiële milieu-inbreuken voor de rechtbank te brengen. De substitutiemogelijkheid was nog niet goed en wel begraven, of het Grondwettelijk Hof floot bij arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 de decreetgever al terug.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Tom Swerts
Alisa Konevina
Lara Hendrix
Jens Joossens
Willem-Jan Ingels
Tom Vanderreydt
Lennart Nijs
Wouter Poelmans
Christiaan Oosterlinck
Guus Vandekerckhove

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Omgevingsrecht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.