Omgevingsrecht

Planning
Vergunning
Handhaving
Sectoraal milieurecht
Klimaat en duurzaamheid

Meer info?

Contacteer Tom Swerts

Milieurecht, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Bouw- en aannemingsrecht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Brengt de RVVB uitsluitsel omtrent het aantal verschuldigde dossiertaksen?

Dossiertaks – art. 12 OVD – collectief beroepschrift – twee visies – één dossiertaks per beroepschrift – één dossiertaks per beroepsindiener

Indien een collectief beroepschrift wordt ingediend moet elke beroepsindiener dan een dossiertaks betalen? Rond deze vraag is in opeenvolgende arresten al heel wat inkt gevloeid. De rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen hierover is recent opnieuw gewijzigd, hetgeen hierna zal worden uiteengezet.

Lees meer
Bestuurlijke handhaving in ruimtelijke ordening: onbekend of onbemind?

De inwerkingtreding van het Decreet Handhaving Ruimtelijke Ordening [1] (hierna DHO) ligt al enkele jaren achter ons. Toch merken we in de handhavingspraktijk dat één van de potentieel meest impactvolle instrumenten zijnde de bestuurlijke handhaving via last onder dwangsom (LOD) [2] en bestuursdwang (BD) [3] maar sporadisch worden aangewend.

Door het niet inzetten van deze effectieve instrumenten worden regelmatig kansen op een snel herstel gemist.

Lees meer
Wordt het de Belgische overheden te warm onder voeten, of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het Klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden

Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in Den Haag, druppelt het in Brussel. Op verschillende vlakken heeft Nederland de laatste jaren een profetische werking gehad voor Belgische overheden. Denk maar aan het stikstofverhaal en de beruchte zaak Urgenda. Gesterkt door de bravoure van de Den Haagse rechtscolleges, dagvaardde de vzw Klimaatzaak in juni 2015 de Belgische federale overheid en de regeringen van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wegens het miskennen van hun klimaatverantwoordelijkheden. Op 17 juni 2021 volgde eindelijk de langverwachte uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Maar wat heeft deze nu eigenlijk beslist, en wat zijn de gevolgen?

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Tom Swerts
Alisa Konevina
Lara Hendrix
Jens Joossens
Willem-Jan Ingels
Wouter Poelmans
Thomas Geyns
Cynthia Vandevyvere
Emily Craeghs
Christiaan Oosterlinck

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Omgevingsrecht - Advocaat

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Omgevingsrecht - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Omgevingsrecht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.