Omgevingsrecht

Planning
Vergunning
Handhaving
Sectoraal milieurecht

Meer info?

Contacteer Tom Swerts

Milieurecht, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Bouw- en aannemingsrecht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

De RvVb zet puntjes op de “i”: dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener

De Raad heeft in haar arrest van 18 maart (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of rechtspersoon” betaald moet worden en niet per beroepsschrift.

Lees meer
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft overheden en ondernemers (stik-) stof tot nadenken. Is er een bouwstop zoals in Nederland in de maak of much to do about nothing?

Ruim een jaar geleden plaatste de Raad voor Vergunningsbetwistingen een eerste bommetje onder de Programmatische Aanpak Stikstof (‘PAS’). Meer daarover leest u in onze nieuwsbrief van 18 december 2019. De soep werd echter niet zo heet gegeten als ze werd opgediend, aangezien de Raad zich (nog) niet uitsprak over de vraag of het Vlaamse kader inzake stikstof de toets aan de Europese regelgeving zou kunnen doorstaan. In een arrest van 25 februari 2021 (met nummer RvVb-A-2021-0697) heeft de Raad deze toets van de PAS aan de Europese Habitatrichtlijn alsnog gemaakt, en komt hij tot de conclusie dat het huidige kader niet voldoet aan de door het Hof van Justitie geschetste krijtlijnen.

Lees meer
Het voorstel van decreet inzake woonreservegebieden: Raad van State werpt recent terechte bedenkingen op…

Op 9 december 2020 werd in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de woonreservegebieden betreft, ingediend. De Raad van State heeft recent zijn bedenkingen geformuleerd bij het voorstel van decreet in het advies van 11 februari 2021.

Het voorstel van decreet beoogt een eenduidig regime te bewerkstelligen voor de ‘woonuitbreidingsgebieden’, ‘reservegebieden voor woonwijken’, ‘woonreservegebieden’ en ‘woonaansnijdingsgebieden’. In hoeverre houdt deze eenduidigheid een beperking in wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonuitbreidingsgebieden? Wij nemen het oude en het nieuwe regime hierna onder de loep.


Lees meer

Medewerkers op dit departement

Tom Swerts
Alisa Konevina
Lara Hendrix
Jens Joossens
Willem-Jan Ingels
Lennart Nijs
Wouter Poelmans
Christiaan Oosterlinck
Thomas Geyns

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Omgevingsrecht - Advocaat

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Omgevingsrecht - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Omgevingsrecht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.