Omgevingsrecht

Planning
Vergunning
Handhaving
Sectoraal milieurecht

Meer info?

Contacteer Tom Swerts

Milieurecht, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Bouw- en aannemingsrecht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Wordt het de Belgische overheden te warm onder voeten, of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het Klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden

Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in Den Haag, druppelt het in Brussel. Op verschillende vlakken heeft Nederland de laatste jaren een profetische werking gehad voor Belgische overheden. Denk maar aan het stikstofverhaal en de beruchte zaak Urgenda. Gesterkt door de bravoure van de Den Haagse rechtscolleges, dagvaardde de vzw Klimaatzaak in juni 2015 de Belgische federale overheid en de regeringen van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wegens het miskennen van hun klimaatverantwoordelijkheden. Op 17 juni 2021 volgde eindelijk de langverwachte uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Maar wat heeft deze nu eigenlijk beslist, en wat zijn de gevolgen?

Lees meer
Historische bouwovertredingen verdwijnen niet automatisch door herstel. Aanpassingswerken of betaling meerwaarde vaak een dure kat in een zak?

De meerwaarde als herstelmaatregel bestaat reeds jaar en dag en was een populair instrument in de jaren ’70 en ’80. Teneinde de afbraak van de illegale constructie te voorkomen gingen vele eigenaars over tot het betalen van omvangrijke meerwaardesommen van vaak miljoenen Belgische frank. Vele decennia later komen deze woningen in de erfenis en de spreekwoordelijke aap uit de mouw. Immers, desondanks het betalen van de meerwaarde als herstel kan de woning - of andere constructie - zich niet beroepen op een vergunde status, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Lees meer
De stikstofsaga vervolgd: wat betekent de ministeriële instructie van 2 mei 2021 voor uw bedrijf?

In een inmiddels berucht arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021 maakte de Raad het kader om de impact van stikstof op speciale beschermingszones te beoordelen met de grond gelijk. Om een vergunningstop te vermijden, heeft de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving op 2 mei 2021 een ministeriële instructie uitgegeven omtrent de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen voor projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op habitatrichtlijngebieden. Wat staat er in deze instructie te lezen, en wat zijn de gevolgen ervan voor uw bedrijf?

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Tom Swerts
Alisa Konevina
Lara Hendrix
Jens Joossens
Willem-Jan Ingels
Lennart Nijs
Wouter Poelmans
Christiaan Oosterlinck
Thomas Geyns

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Omgevingsrecht - Advocaat

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Omgevingsrecht - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Omgevingsrecht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.