Omgevingsrecht

Planning
Vergunning
Handhaving
Sectoraal milieurecht

Meer info?

Contacteer Tom Swerts

Milieurecht, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Bouw- en aannemingsrecht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Nooddecreet breekt wet in tijden van corona

De drastische maatregelen die op alle niveaus worden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, bemoeilijken het normale verloop van vergunningsprocedures, tal van planprocessen en procedures bij de administratieve rechtscolleges.

Daarom nam het Vlaams Parlement een Nooddecreet aan, dat onder meer de Vlaamse Regering machtigt om maatregelen te treffen omtrent allerhande procedurebepalingen en termijnen.

In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste maatregelen van de Vlaamse Regering toegelicht.

Lees meer
De verplichtingen van lokale besturen inzake asbest op de werkvloer: veel meer dan een stofje tot discussie.

De meeste gemeentegebouwen zijn heden gesloten wegens het corona-virus. Binnen enkele weken worden ze hopelijk weer opengesteld, en zullen de lokale besturen hun normale werkzaamheden hernemen. Als het acute corona-gevaar geweken is, dreigt echter een ander gevaar: asbest in de gebouwen van lokale besturen. De codex welzijn op het werk legt lokale besturen als werkgever tal van verplichtingen op omtrent asbest. Om welke verplichtingen gaat het concreet? Wij sommen de voornaamste voor u op.

Lees meer
Wolken pakken zich samen boven windmolens. Vlaamse normen omtrent windturbines strijdig met EU-recht volgens advocaat-generaal bij het Hof van Justitie

De advocaat-generaal bij het Hof van Justitie nam op 3 maart 2020 conclusie in de zaak C‑24/19 over de vraag of het Vlaams wetgevend kader rond windturbines strijdig is met het Europees recht. De advocaat-generaal is van oordeel dat dit inderdaad het geval is, en dat de Vlaamse wetgeving onderworpen diende te worden aan een milieueffectenrapportage.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Tom Swerts
Alisa Konevina
Lara Hendrix
Jens Joossens
Willem-Jan Ingels
Tom Vanderreydt
Lennart Nijs
Wouter Poelmans
Christiaan Oosterlinck
Guus Vandekerckhove

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Omgevingsrecht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.