Omgevingsrecht

Planning
Vergunningen
Handhaving
Sectoraal milieurecht
Klimaat en duurzaamheid

Meer info?

Contacteer Tom Swerts

Milieurecht, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Bouw- en aannemingsrecht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Nazicht (lopende) vergunningsdossiers dringt zich op: de milieueffecten van de (van de hoofdaanvraag afgesplitste) bemalingswerken zijn verplicht mee te nemen in de MER-screening van het hoofdproject

Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt dat de milieueffecten van de bemalingswerken, alhoewel deze afzonderlijk kunnen worden aangevraagd, toch bij de screening van het hoofdproject dienen te worden betrokken.

Lees meer
Grondrechten als onvolmaakte hefboom voor armoedebestrijding? Hoe lokale besturen een sleutelrol kunnen spelen om het tij te doen keren!

“While poverty persists, there is no true freedom.” Nelson Mandela

Armoede tast de grondrechten aan. Reeds bestaande grondrechten blijken onvoldoende effectief om een doortastend antwoord te bieden op de armoedeproblematiek. In deze nieuwsbrief zal geschetst worden waarom en welke lokale initiatieven van belang zijn. Centraal staat hierbij het Lacatus-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, 19 januari 2021, Lacatus t. Zwitserland, nr. 14065/15). In dit arrest wordt voor het eerst bedelen als mensenrecht erkend. Bedelverboden maken een mensenrechtenschending uit, met alle gevolgen van dien voor de nog geldende bedelverboden in Vlaanderen. Daarenboven zou deze uitspraak wel eens kunnen ressorteren in een veel bredere impact op de armoedeproblematiek op het niveau van (lokale) besturen.

Lees meer
MER-screeningsplicht bij gemeentelijke projecten: wie durft zich bevoegd verklaren?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt en weigert middels zijn arrest van 6 oktober 2022 met nummer RvVb-A-2223-A-0108 een omgevingsvergunning voor de reconversie van een wasserijsite in Sint-Amandsberg. De Raad komt immers tot de vaststelling dat het “gemeentelijk” project initieel ten onrechte is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het arrest draagt ook risico’s mee ten aanzien reeds bekomen vergunningen.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Tom Swerts
Alisa Konevina
Lara Hendrix
Willem-Jan Ingels
Wouter Poelmans
Thomas Geyns
Cynthia Vandevyvere
Emily Craeghs
Johanna-Charlotte Devogelaere
Emma Ceyssens
Gerben Swinnen

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Omgevingsrecht - Advocaat

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Omgevingsrecht zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.