Events

Zijn onze grondrechten in gevaar?

Zijn onze grondrechten in gevaar?

09/12/2022

Wieder vzw bestaat 20 jaar als erkende armoede-organisatie op Brugs grondgebied. Op vrijdag 9 december 2022 is er daarom een colloquium. Cies Gysen zal deelnemen aan het panelgesprek.

Als rode draad doorheen dit evenement loopt de bescherming van de grondrechten voor kwetsbare burgers. Want bij een democratische rechtsstaat horen grondrechten, ook voor kwetsbare burgers. Meer nog: die zijn in ons land in de grondwet vastgelegd.

Info en inschrijven