PPS - Overheidsopdrachten - Concessies

DB(F) (M)(O)
Werken, leveringen en diensten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS, Overheidscontracten en -opdrachten, Concessies, RPR, Evaluatie, Tucht, Ontslag, Decreet Lokaal Bestuur, Onteigeningen, Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Overheidsopdrachten – De verplicht te volgen weg ingeval er sprake is van een discretionaire bevoegdheid in hoofde van de aanbesteder?

Wat met de motivatie ingeval van niet-regularisatie van een niet-rechtsgeldig ondertekende offerte, hoewel deze regularisatie mogelijk was? Bespreking van het arrest van de Franstalige Kamer Raad van State van 8 december 2021, nr. 252.355.

Lees meer
Bestemmingsvreemde offertes al dan niet onmiddellijk richting de vuilbak?

PPS-projecten kaderend in gebiedsontwikkeling houden vaak verband met bestemmingsvoorschriften. Daarbij verwachten aanbestedende overheden dat de offertes conform de bestemmingsvoorschriften worden ingediend. Maar wat indien dit niet het geval is…?

Lees meer
Overheidsopdrachten – Een derde entiteit voldoet niet aan de selectiecriteria - what’s next?

Hoe moet een aanbestedende overheid zich gedragen indien blijkt dat een entiteit op wiens draagkracht een kandidaat / inschrijver een beroep wil doen, niet voldoet aan de selectiecriteria zoals bepaald in het bestek?

Het Hof van Justitie sprak zich met een arrest van 6 oktober 2021 (C-316/21) hierover uit.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Pedro Gielen
Fabian Swennen
Anse Speetjens
Julie Philtjens
Robin Depoorter
Kaatje Van Rompaey

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.