PPS - Overheidsopdrachten - Concessies

DB(F)(M)(O)(E)
Overheidsopdrachten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

De erkenningsvereiste in hoofde van aannemers bij zogenaamde ‘complexe opdrachten’

In het arrest nr. 258.578 van 25 januari 2024 spreekt de Raad van State zich uit over de erkenningsklasse van aannemers binnen een zogenaamde ‘complexe opdracht’. Zodra binnen eenzelfde opdracht werken van verschillende aard dienen uitgevoerd te worden, die de coördinatie van verschillende bouwtechnieken vereisen, mag een algemene erkenningscategorie gevraagd worden.

Lees meer
Samenwerking tussen overheden en aannemers: doorbreken van traditionele methoden en omarmen van nieuwe samenwerkingsmodellen

Het bouwproces in België volgt traditioneel een fasen-benadering. Denk hierbij aan de klassieke dynamiek “opdrachtgever-architect-aannemer”, waarbij de procesfuncties, het ontwerp en de uitvoering strikt van elkaar gescheiden worden. Middels dergelijke traditionele aanpak wordt er tijdens de ontwerpfase vaak (te) weinig gebruik gemaakt van de uitvoeringsdeskundigheid die een (gespecialiseerde) aannemer kan bieden.

Reeds in de jaren ’50 doorbraken onze noorderburen deze traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering met de introductie van het zogenaamde “bouwteammodel”. Ook buiten Nederland wordt gebruik gemaakt van het bouwteammodel, ook gekend als “Early Contractor Involvement (ECI)”.

Lees meer
Wijziging betalingstermijnen voor overheidsopdrachten op komst!

Op 3 mei 2024 heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten hervormt. Aanbestedende overheden zullen binnenkort binnen een behandelingstermijn van 30 dagen zowel het nazicht (verificatie) als de betaling van de opdracht in orde moeten maken.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Ann-Sofie Custers
Vanessa Vermeiren
Robin Depoorter
Benjamin Gorrebeeck
Dries Vandroogenbroek

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.