PPS - Overheidsopdrachten - Concessies

DB(F)(M)(O)(E)
Overheidsopdrachten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Recht op schadevergoeding bij een onontvankelijke offerte?

Reeds enkele jaren beschikt de Raad van State over de mogelijkheid om een schadevergoeding toe te kennen na een arrest waarbij de vernietiging van een gunningsbeslissing werd uitgesproken. In het arrest van 15 maart 2023, nr. 256.039, diende de Raad van State zich uit te spreken over de mogelijkheid om een schadevergoeding toe te kennen aan een inschrijver die een onontvankelijke offerte indiende.

Lees meer
NEWSFLASH: Opnieuw wijzigingen in de overheidsopdrachtenreglementering

Na de recente aanpassingen aan de Overheidsopdrachtenwet (zie ons eerder nieuwsbericht – Nieuwe verplichtingen met het oog op het bekomen van een grotere transparantie bij en monitoring van overheidsopdrachten · GD&A Advocaten (gdena-advocaten.be)), is nu het KB Plaatsing in de Klassieke en Speciale Sectoren aan de beurt.

Lees meer
Zittende opdrachtnemers: is er een voordeel aan een thuismatch?

Het is gebruikelijk dat een zittende opdrachtnemer opnieuw deelneemt aan een overheidsopdracht die de lopende opdracht opvolgt. Het is ook logisch dat deze zittende opdrachtnemer daarbij over een bepaald ‘voordeel’ beschikt ten opzichte van andere marktspelers. Om het gelijkheidsbeginsel te vrijwaren, dient de aanbestedende overheid deze (concurrentie)voordelen echter zoveel als mogelijk te neutraliseren.

Een bespreking van het arrest van de Raad van State van 22 februari 2023, nr. 255.879 (UDN).

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Ann-Sofie Custers
Vanessa Vermeiren
Robin Depoorter
Benjamin Gorrebeeck

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.