PPS - Overheidsopdrachten - Concessies

DB(F)(M)(O)(E)
Overheidsopdrachten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Raad van State bevestigt: een clustering in de prijsopgave van een opmetingsstaat moet niet noodzakelijk leiden tot een substantiële onregelmatigheid in de offerte

In zijn arrest van 17 maart 2023 bevestigt de Raad van State dat een inschrijver steeds prijzen samen mag nemen in zijn prijsopgave in een samenvattende opmeting, voor zover voldaan is aan een aantal specifieke voorwaarden.

Lees meer
Inzake overheidsopdrachten is de algemene ‘intrekkingsleer’ niet van toepassing – de beëindiging van de plaatsingsprocedure is mogelijk tot aan de sluiting van de opdracht

In zijn arrest van 23 oktober 2023, nr. 257.710, bevestigde de Raad van State dat een plaatsingsprocedure niet alleen vóór de gunning van de opdracht, maar ook tussen de gunning en het sluiten van de overeenkomst kan worden stopgezet.

Lees meer
OPGELET - Wetgever bevordert de toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten

Middels het doorvoeren van enkele recente wijzigingen aan de Overheidsopdrachtenwet wordt getracht om de toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten aantrekkelijker te maken. De voornaamste wijzigingen betreffen 1) het (verplicht / facultatief) toekennen van voorschotten, 2) het betalen van een biedvergoeding aan niet-winnende voorstellen met intellectuele of creatieve toets en 3) het in bepaalde gevallen meedelen van de plaats in het voorlopig klassement na opening van de offertes.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Ann-Sofie Custers
Vanessa Vermeiren
Robin Depoorter
Benjamin Gorrebeeck
Dries Vandroogenbroek

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.