PPS - Overheidsopdrachten - Concessies

DB(F) (M)(O)
Werken, leveringen en diensten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS, Overheidscontracten en -opdrachten, Concessies, RPR, Evaluatie, Tucht, Ontslag, Decreet Lokaal Bestuur, Onteigeningen, Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

In welke mate mag een aanbesteder zich voor het opmaken van opdrachtdocumenten laten “inspireren” door informatie vanwege marktspelers?

In zijn UDN-arrest van 25 juni 2021 onderzocht de Raad van State (o.m.) een mogelijks op maat van een marktspeler geschreven bestek in functie van de aanwezigheid van al dan niet favoritisme en verduidelijkte daarbij de grenzen in hoofde van de aanbesteder.

Lees meer
Hoever reikt het territoriaal speelveld van een intergemeentelijk samenwerkingsverband bij deelname aan overheidsopdrachten?

Op 25 juni 2021 sprak de Raad van State zich in een arrest nr. 251.071 uit over de deelname van een intergemeentelijke samenwerking aan een overheidsopdracht buiten haar territorium om. De Raad oordeelde dat een intergemeentelijke samenwerking, onder bepaalde voorwaarden, verbintenissen mag/kan aangaan buiten haar contreien.

Lees meer
Maximale waarde / - hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen. Tweede – baanbrekend – arrest van het Hof van Justitie.

Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 17 juni 2021 een tweede maal gebogen over de verplichting tot vermelding van de maximale waarde / - hoeveelheid in het kader van de raamovereenkomst bij de bekendmaking van de aankondiging ervan. In het onderstaande wordt het betreffend arrest Simonsen & Weel A/S (C-23/20) geanalyseerd, zodat de belangrijkste nieuwigheden u zeker niet ontgaan.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Pedro Gielen
Fabian Swennen
Anse Speetjens
Julie Philtjens
Robin Depoorter
Kaatje Van Rompaey

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.