Algemeen Administratief Recht - Global

Algemeen Administratief Recht
Global
Onteigeningen

Meer info?

Contacteer Jonas De Wit

Algemeen Administratief Recht, Decreet Lokaal Bestuur, Omgeving, PPS en Onteigeningen
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Raad van State nu toch als hoeder van fundamentele rechten en vrijheden in coronatijden? Bene diagnoscitur, bene curatur.

In deze nieuwsbrief wordt het arrest van de Raad van State van 8 december 2020 besproken, waarin de federale overheid voor het eerst echt teruggefloten wordt over haar coronamaatregelen. Daarnaast wordt de link gelegd met andere vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen.

Lees meer
Regiovorming “one size fits (almost) all” met de burgemeesters als kleermaker?

Het Vlaamse regeerakkoord zet in op regiovorming, niet eenzijdig opgelegd, maar van onderuit opgebouwd en gedragen door de lokale besturen. Verder bouwend op de reeds uitgevoerde regioscreening wil de Vlaamse Regering komen tot een afbakening waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking moeten worden georganiseerd.

Lees meer
Eerste revisie Vlaams Onteigeningsdecreet via invoering van een ‘minnelijke onderhandelingstermijn’. Steeds maar sneller en beter?

Op 1 december 2020 treedt het Decreet tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet wat de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn betreft, in werking. Zoals de naam doet vermoeden wordt hierdoor het begrip ‘minnelijke onderhandelingstermijn’ geïntroduceerd binnen de Vlaamse onteigeningen, als onderdeel van de intussen wettelijk verankerde onderhandelingsplicht. Dit vanuit een poging om de naar mening van de decreetgever vaak al te lang aanslepende onderhandelingen, in te korten. Erkend wordt alvast dat van deze beperkte wijziging vooral een signaalfunctie uitgaat, zodat voorspeld kan worden dat de verdienste van deze wijziging zeer beperkt zal blijven indien de onderhandelingspraktijken niet worden aangepast.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Dominique Vanhaelewyn
Jonas De Wit
Wouter Rubens
Lieven Henckens
Julie Swerts
Tarik Mouallali

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Global - Advocaat-stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Algemeen Administratief Recht - Global zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.