Algemeen Administratief Recht - Global

Algemeen Administratief Recht
Global
Onteigeningen

Meer info?

Contacteer Jonas De Wit

Algemeen Administratief Recht, Decreet Lokaal Bestuur, Omgeving, PPS en Onteigeningen
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Groen licht voor het Decreet Gemeentewegen! Grondwettelijk Hof spreekt vertrouwen uit in gemeentelijke wegbeheerders

Sinds 1 september 2019 trad het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking, als vervanger voor de Buurtwegenwet en het Rooilijnendecreet (althans wat de gemeentewegen betreft) in het Vlaamse Gewest. Dit met heel wat veranderingen voor het statuut, het ontstaan en verdwijnen van gemeentewegen, alsook het beheer en de handhaving ervan tot gevolg.

Lees meer
Productdienstcombinaties: alles is tegenwoordig as a service, maar hoe ver rekt de elastiek nu werkelijk?

Onze -noodzakelijke- focus voor klimaat, energie, verduurzaming en circulaire economie doet zgn. productdienstcombinaties (as a service) aan populariteit winnen bij lokale besturen. Het bestellen van licht en warmte, ESCO’s, of zelfs volledige infrastructuurwerken als dienst, zijn enkele voorbeelden van zulke productdienstcombinaties, waarbij de overheid (louter) de beschikking krijgt over een werk/product zonder gelijktijdig de eigendom (incl. eigenaarsaansprakelijkheid, onderhouds- en herstellingsplichten, …) te verwerven.

Lees meer
Constructieve motie van wantrouwen katalysator voor paleisrevoluties? The king is dead long live the king?

Een van de meest opvallende vernieuwingen in het Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie (B.S. 04/08/2021), naast de quasi-rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, is de constructieve motie van wantrouwen. Deze figuur vervangt de fel bekritiseerde structurele onbestuurbaarheid. Onmiddellijk na de inwerkingtreding kondigden reeds enkele gemeentelijke fracties publiek een coalitiewissel aan. Bij andere besturen wordt er discreet, maar daarom niet minder passioneel, met andere fracties geflirt.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Dominique Vanhaelewyn
Jonas De Wit
Wouter Rubens
Julie Swerts
Tarik Mouallali
Laura Cuppers

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Global - Advocaat-stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Algemeen Administratief Recht - Global zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.