Algemeen Administratief Recht - Legal interim

Gemeenterecht
Legal interim
Onteigeningen
Verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking
Overheidsaansprakelijkheid
Onderwijsrecht

Meer info?

Contacteer Jonas De Wit

Algemeen Administratief Recht, Decreet Lokaal Bestuur, Omgeving, PPS en Onteigeningen
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

De strafrechtelijke gevarenzone voor lokale overheidsbestuurders bij het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Abundans cautela non nocet!

In eerdere nieuwsbrieven verwezen wij al naar de risico’s die overheidsmandatarissen lopen bij het uitoefenen van hun functie. Vandaag focussen wij op de lokale overheidsbestuurder. Een overheidsbestuurder die zijn bestuursverplichtingen niet naleeft kan niet alleen burgerrechtelijk (mede-) aansprakelijk maar zelfs strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. De bestuurder kan niet enkel strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde feiten die hij zelf in die hoedanigheid begaat, maar hij loopt ook het risico te worden vervolgd voor strafbare feiten die door of binnen een verzelfstandigd agentschap, een samenwerkingsverband of een hybride overheidsinstelling zijn gepleegd.

Lees meer
NIEUWSFLASH: Kamer keurt resolutie over ecocide goed!

De plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 2 december 2021 een voorstel van resolutie goed dat pleit voor de opname van het begrip ‘ecocide’ in het internationaal strafrecht. België wordt hiermee, naast Frankrijk, het tweede Europees land dat officieel aangeeft ecocide in het strafrecht te willen incorporeren.

Lees meer
NIEUWSFLASH: Covid Safe Ticket op losse schroeven na rechterlijke uitspraak?

Het Covid Safe Ticket (CST) is sinds enkele maanden niet meer uit de maatschappij weg te denken. Sedert de intreden van het CST in juni 2021 is het gebruik ervan alleen maar uitgebreid, zowel in Vlaanderen als Wallonië, en wordt het momenteel ingezet om te toegang tot evenementen, dancings, discotheken, horecazaken, fitnesszaken en residenties voor kwetsbare personen te reguleren.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Dominique Vanhaelewyn
Jonas De Wit
Wouter Rubens
Julie Swerts
Tarik Mouallali
Laura Cuppers
Matthias Boydens
Dylan Vercammen

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Legal interim - Advocaat-stagiair

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Algemeen Administratief Recht - Global zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.