Overheidspersoneel

Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS, Overheidscontracten en -opdrachten, Concessies, RPR, Evaluatie, Tucht, Ontslag, Decreet Lokaal Bestuur, Onteigeningen, Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Afwerving personeel bij lokale besturen. Na het unsolicited proposal nu ook het undecent proposal?

Lokale besturen worden, net als andere werkgevers trouwens, op de arbeidsmarkt geconfronteerd met de ‘War for talent’. De krapte op de arbeidsmarkt is een fenomeen waarmee iedereen moet leren omgaan. De situatie wordt echter grimmiger wanneer voormalige medewerkers langs de achterdeur vertrekken, maar onmiddellijk -of met een zekere vertraging-met een andere, duurdere, pet langs de voordeur opnieuw binnenwandelen.

Lees meer
Het Arbeidshof van Brussel stuwt de schadevergoeding toegekend voor het miskennen van de hoorplicht in het kader van ontslag naar omhoog

Wanneer een overheidswerkgever een personeelslid, tewerkgesteld middels arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, wenst te ontslaan, dient de hoorplicht nageleefd te worden. Niettemin blijkt uit recente rechtspraak dat lokale besturen de toepassing van de hoorplicht bij een ontslag van een overheidscontractant nog vaak achterwege durven laten, hetgeen echter grote – te vermijden – financiële repercussies met zich kan meebrengen. Deze nieuwsbrief licht een recent arrest van het Arbeidshof te Brussel toe waarbij het hof een zeer hoge schadevergoeding toegekend zou hebben, ware het niet dat het personeelslid een lagere schadevergoeding had gevorderd.

Lees meer
Oud-werknemers en het zogenaamd ‘recht op vergetelheid’: binnen welke termijn moeten foto’s en namen van de website van de werkgever verwijderd worden?

Bespreking van de uitspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit GBA 62/2021 van 26 mei 2021

Op 26 mei 2021 werd door de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht behandeld in verband met het verwerken van persoonsgegevens van een werknemer op de website van de werkgever bij wie deze niet langer werkt. De werknemer werkte op het ogenblik van de indiening van de klacht reeds meer dan twee maanden niet meer bij de werkgever. Uiteindelijk werden pas acht maanden na zijn vertrek diens gegevens verwijderd op de website en de sociale netwerkpagina’s van de werkgever. De Geschillenkamer besliste om de werkgever een waarschuwing te geven wegens laattijdige verwijdering van deze persoonsgegevens en het gebrek aan een procedure tot opvolging van verzoeken. Ook schepte de Gegevensbeschermingsautoriteit in deze korte beslissing klaarheid over de termijnen en procedures die door werkgevers (en dus ook de lokale besturen wanneer zij als werkgevers optreden) in acht moeten worden genomen teneinde de persoonsgegevens van de oud-werknemer te beschermen.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Els Gypen
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh
Anton Geerts

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Overheidspersoneel zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.