Overheidspersoneel

Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Overheidspersoneel - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Maatregelen voor een activerend ontslagrecht: deal or no deal

Middels de Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, gepubliceerd op 10 november 2022, heeft de wetgever enkele initiatieven ingevoerd met als doelstelling de werkgelegenheidsgraad tegen 2030 tot 80% te verhogen. Zo werd er (onder meer) een transitietraject ontworpen evenals inzetbaarheidsmaatregelen na ontslag. Volgens de wetgever zullen voormelde initiatieven ervoor zorgen dat ontslagen werknemers zich sneller zullen heroriënteren en opnieuw op de arbeidsmarkt begeven. Deze wet brengt wijzigingen aan in de Arbeidsovereenkomstenwet en zal bijgevolg van toepassing zijn op contractuele personeelsleden, zowel in de private sector als de publieke sector.

Lees meer
Newsflash! Zaterdag blijft zijn status als werkdag behouden in het sociaal recht

In onze nieuwsbrief van 4 oktober 2022 gaven wij aan dat er mogelijks gesleuteld ging worden aan de termijnberekening in het sociaal recht, maar dat dit onder voorbehoud van het advies van de Nationale Arbeidsraad was. Op 16 november 2022 heeft de Nationale Arbeidsraad haar advies uitgevaardigd.

Lees meer
Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten – Valt hij of valt hij niet?

Het Hof van Justitie (20 oktober 2022, C-585/20) is van oordeel dat nationale wetgeving die op algemene wijze voor alle handelstransacties in een betalingstermijn van maximaal 60 kalenderdagen voorziet, strijdig is met de richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Hoe moet het nu verder met de Belgische regeling?

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Els Gypen
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh
Anton Geerts
Jonas De Pauw

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Overheidspersoneel zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.