Overheidspersoneel

Evaluatie, Tucht en RPR

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

De impact van het coronavirus op de aan- of afwezigheid van het lokaal overheidspersoneel

Nog geen twee maanden geleden leek het Covid-19 virus, beter bekend als het “coronavirus”, een ver-van-ons-bed-show. Vandaag slaat het virus om zich heen met ingrijpende maatregelen tot gevolg. Ook op de werkvloer is de impact voelbaar. GD&A Advocaten formuleert een antwoord op de meest prangende vragen met betrekking tot de aan-of afwezigheid op de werkvloer van het lokaal overheidspersoneel. Voorspellen blijft wel moeilijk, vooral de toekomst.

Lees meer
GOOD TO KNOW – Een dading gesloten tussen werkgever en werknemer is tegenstelbaar aan de RSZ

In de praktijk monden arbeidsrechtelijke betwistingen tussen een werkgever-bestuur en een (voormalig) personeelslid vaak uit in het sluiten van een dading. Belangrijke sidenote hierbij: dergelijke dadingen zijn ook tegenstelbaar aan de RSZ, hetgeen betekent dat deze slechts sociale bijdragen kan innen op het bedrag dat minnelijk werd overeengekomen door partijen.

Lees meer
De Beleidsnota 2019-2024 van Bart Somers, Vlaams Minister Binnenlands Bestuur: op naar een moderner personeelsbeleid (?)

Eerder deze week legde Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, een nota aan de Vlaamse regering voor die een moderner personeelsbeleid bij de Vlaamse Overheid mogelijk moet maken. Ook op het verlanglijstje: een nieuwe minimale rechtspositieregeling en het wegwerken van de verschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Els Gypen
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Overheidspersoneel zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.