Overheidspersoneel

Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Naar een ‘prikklok’ in de publieke sector?

Op 8 juli 2020 kopte de krant De Tijd: ‘Werkgevers zonder 'prikklok' riskeren veroordeling’. Het nieuwsartikel ging verder in op het arrest van het arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020. Hoog tijd voor een analyse van bovenvermeld arrest met het oog op de relevantie ervan voor de lokale besturen.

Lees meer
GD&A Advocaten en LANTIS bouwen de volgende jaren samen aan (Oosterweel-)verbinding.

Lantis en GD&A gaan samenwerken voor de realisatie van de (Oosterweel-)verbinding en de mobiliteit en welvaart van Vlaanderen.

Lees meer
UPDATE! Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schorst de opzeggingstermijn niet - maakt wetsvoorstel komaf met een goedkoop ontslag op kosten van de Staat?

Op 29 april 2020 werd er een wetsvoorstel ingediend tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis. Met deze potentieel nieuwe regelgeving lijkt de wetgever het achterpoortje te willen sluiten dat werkgevers de mogelijkheid geeft om werknemers die op tijdelijke werkloosheid werden geplaatst goedkoop te ontslaan.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Els Gypen
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh
Anton Geerts

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Overheidspersoneel zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.