Overheidspersoneel

Evaluatie, Tucht en RPR

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

UPDATE! Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schorst de opzeggingstermijn niet - maakt wetsvoorstel komaf met een goedkoop ontslag op kosten van de Staat?

Op 29 april 2020 werd er een wetsvoorstel ingediend tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis. Met deze potentieel nieuwe regelgeving lijkt de wetgever het achterpoortje te willen sluiten dat werkgevers de mogelijkheid geeft om werknemers die op tijdelijke werkloosheid werden geplaatst goedkoop te ontslaan.

Lees meer
Het corona-ouderschapsverlof: automatisch van toepassing op het lokaal overheidspersoneel?

Bij Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 houdende het corona-ouderschapsverlof werd door de federale regering een nieuwe vorm van ouderschapsverlof in het leven geroepen, met name het corona-ouderschapsverlof. Met dit nieuwe verlof wil de overheid in deze uitzonderlijke tijden aan ouder-werknemers de mogelijkheid bieden om tijdens de crisis hun (al dan niet tele)werk te combineren met de tijd die nodig is voor de opvang van hun kinderen.

Al snel rezen er echter vragen over de al dan niet automatische toepassing van dit nieuwe verlof op het overheidspersoneel. GD&A Advocaten nam voor de lokale besturen deze kwestie onder de loep.

Lees meer
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schorst de opzeggingstermijn niet? Wetsvoorstel maakt komaf met een goedkoop ontslag op kosten van de Staat.

Op 29 april 2020 werd er een wetsvoorstel ingediend tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis. Met deze nieuwe regelgeving lijkt de wetgever het achterpoortje te willen sluiten dat werkgevers de mogelijkheid geeft om werknemers die op tijdelijke werkloosheid werden geplaatst, goedkoop te ontslaan.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Els Gypen
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Overheidspersoneel zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.