Overheidspersoneel

Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Eerdere samenwerkingservaringen betrekken bij de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria? Een verbiedend oordeel door de Raad van State.

Het is niet toegelaten om de eerdere samenwerking(-ervaringen) te betrekken bij de toetsing van de offertes aan de vooropgestelde gunningscriteria. Bespreking van het arrest van de Raad van State van 19 oktober 2020, nr. 248.649.

Lees meer
NEWSFLASH! FISCUS BEVESTIGT: TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL DOOR PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN OM DE VACCINATIECENTRA VAN PERSONEEL TE VOORZIEN GEEFT GEEN AANLEIDING TOT CONCURRENTIEVERSTORING

In februari werden in het hele land vaccinatiecentra opgericht in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. In de praktijk stellen veel lokale besturen leden van hun eigen personeel ter beschikking van die vaccinatiecentra. Tot voor kort was het onduidelijk welke gevolgen dit had op het vlak van de btw. Daar komt nu verandering in met de Circulaire 2021/C/17 dd. 25.02.2021 betreffende de terbeschikkingstelling van personeel door bepaalde publiekrechtelijke lichamen om vaccinatiecentra van het nodige personeel te voorzien.

Lees meer
De ‘verdere’ verzelfstandiging van OCMW-activiteiten: Spreken we binnenkort van de NV welzijnsvereniging en rinkelt de kassa?

In haar regeerakkoord stelt de Vlaamse Regering : “De welzijnsverenigingen krijgen de mogelijkheid om aan de hand van deze nieuwe structuur performanter te worden. De steden en gemeenten blijven de doelstellingen en de activiteiten van deze welzijnsvereniging bepalen door een gegarandeerd meerderheidsaandeel en strategisch zeggenschap. Private partners kunnen toetreden tot deze structuur.” (p.84) Ter uitvoering van dit beleidsakkoord, werd eind vorig jaar een voorstel tot wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur ingediend, met als doelstelling een rechtsgrond te bieden aan welzijnsverenigingen (met uitsluitend OCMW’s of gemeenten als deelgenoot) een vereniging of een vennootschap op te richten dan wel toe te treden tot een vereniging of een vennootschap. Intussen werden de noodzakelijke adviezen, waaronder het advies van de Raad van State, ingewonnen.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Els Gypen
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh
Anton Geerts

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Overheidspersoneel zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.