Overheidspersoneel

Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Overheidspersoneel - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Afwerving personeel bij lokale besturen. De rol van de regelgeving inzake draaideurconstructies.

In onze nieuwsbrief van 27 december 2021 werd gewezen op het recente fenomeen waarbij zogenaamde “partners” van lokale besturen personeelsleden ongevraagd wegplukken bij lokale besturen om deze personeelsleden vervolgens in te zetten in de dienstverlening aan diezelfde lokale besturen. Dit heeft, naast een nefaste impact op de budgetten, als tweeledig gevolg dat talent, kennis en ervaring uit lokale besturen verdwijnen, maar ook dat deze besturen afhankelijker worden van derden. Het is namelijk zo dat, eens personeelsleden weggeplukt zijn, lokale besturen zich meer dan eens genoodzaakt voelen om een overheidsopdracht voor diensten uit te schrijven, teneinde zich toch te kunnen beroepen op de vereiste expertise.

Lees meer
Afwerving personeel bij lokale besturen. Na het unsolicited proposal nu ook het undecent proposal?

Lokale besturen worden, net als andere werkgevers trouwens, op de arbeidsmarkt geconfronteerd met de ‘War for talent’. De krapte op de arbeidsmarkt is een fenomeen waarmee iedereen moet leren omgaan. De situatie wordt echter grimmiger wanneer voormalige medewerkers langs de achterdeur vertrekken, maar onmiddellijk -of met een zekere vertraging-met een andere, duurdere, pet langs de voordeur opnieuw binnenwandelen.

Lees meer
Het Arbeidshof van Brussel stuwt de schadevergoeding toegekend voor het miskennen van de hoorplicht in het kader van ontslag naar omhoog

Wanneer een overheidswerkgever een personeelslid, tewerkgesteld middels arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, wenst te ontslaan, dient de hoorplicht nageleefd te worden. Niettemin blijkt uit recente rechtspraak dat lokale besturen de toepassing van de hoorplicht bij een ontslag van een overheidscontractant nog vaak achterwege durven laten, hetgeen echter grote – te vermijden – financiële repercussies met zich kan meebrengen. Deze nieuwsbrief licht een recent arrest van het Arbeidshof te Brussel toe waarbij het hof een zeer hoge schadevergoeding toegekend zou hebben, ware het niet dat het personeelslid een lagere schadevergoeding had gevorderd.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Dominique Vanhaelewyn
Els Gypen
Chloé Van Landeghem
Charlotte Mestdagh
Anton Geerts
Jonas De Pauw

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Overheidspersoneel zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.