Publiek Private Samenwerking - Overheidsopdrachten - Concessies

DB(F) (M)(O)(E)
Overheidsopdrachten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS, Overheidscontracten en -opdrachten, Concessies, RPR, Evaluatie, Tucht, Ontslag, Decreet Lokaal Bestuur, Onteigeningen, Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Overheidsopdrachten - Het belang van een volwaardige raming van de waarde van de opdracht.

Het opmaken van een actuele raming van de waarde van de opdracht is een cruciale voorafgaande stap bij het opstarten van een plaatsingsprocedure. De raming vormt een decisief feitelijk element voor de plaatsingsprocedure nu ze onder meer het juridisch statuut van de opdracht bepaalt en daarmee de diverse kenmerken van de fasering van de te volgen plaatsingsprocedure vastlegt. Bovendien kan de raming beslissend zijn voor het specifieke rechtsbeschermingsmechanisme dat op de opdracht van toepassing zal zijn.

Lees meer
NIEUWSFLASH: Wijziging Overheidsopdrachtenwet en Concessiewet!

In het Staatsblad van 30 mei 2022 werden wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (hierna: Overheidsopdrachtenwet) en van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomst (hierna: Concessiewet) gepubliceerd.

Bepaalde wijzigingen hebben directe gevolgen! Wij bezorgen u in deze nieuwsflash een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer
Hoe kan een aanbesteder reageren op de aanzienlijke prijsstijgingen, onder meer ingevolge de oorlog in Oekraïne?

Moeilijk economisch herstel na de COVID-19 pandemie, stijgende energieprijzen, stijgende brandstofprijzen, stijgende prijzen ingevolge de oorlog in Oekraïne,… Als aanbestedende overheid denkt u waarschijnlijk ‘wanneer zal dit eindigen’. Een vraag die zich echter ook opdringt, is hoe een aanbestedende overheid hiermee kan omgaan.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Pedro Gielen
Fabian Swennen
Anse Speetjens
Julie Philtjens
Robin Depoorter
Kaatje Van Rompaey

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.