PPS - Overheidsopdrachten - Concessies

DB(F) (M)(O)(E)
Overheidsopdrachten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies - Overheidspersoneel - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Tijdelijke mogelijkheid om voorschotten toe te kennen bij overheidsopdrachten

De oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende economische gevolgen hebben ongetwijfeld eenieder al kopzorgen bezorgd, ook op het vlak van de haalbaarheid van komende en in uitvoering zijnde overheidsopdrachten. De ‘hogere’ overheden zijn zich hiervan bewust. De federale overheid heeft op 16 mei ll. reeds enkele aanbevelingen geformuleerd aangaande op welke manier een aanbesteder kan reageren op de aanzienlijke prijsstijgingen. Vandaag komt de federale regering met een ontwerp van KB betreffende de toekenning van voorschotten in het kader van overheidsopdrachten.

Lees meer
Overheidspersoneel - Het weekend is heilig, nu ook voor het arbeidsrecht?

Het nieuw Burgerlijk Wetboek sleutelt aan een belangrijk principe inzake de berekening van termijnen in het arbeidsrecht. Met ingang van 1 januari 2023 wordt de regeling die thans van toepassing is op zondagen en wettelijke feestdagen uitgebreid naar zaterdagen.

Lees meer
De vertrouwelijkheid van stukken onder druk: een kentering in de rechtspraak van de Raad van State?

Waar de Raad van State voorheen quasi steevast oordeelde dat de opheffing van de vertrouwelijkheid van de door (verwerende) partijen aangewende stukken in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijk niet aan de orde is, lijkt de Raad in enkele recente zaken een grondigere afweging te maken m.b.t. vertrouwelijke stukken en de toelating ervan in de procedure.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Pedro Gielen
Anse Speetjens
Charlotte Persoons
Robin Depoorter
Kaatje Van Rompaey

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.