Charlotte Persoons

Zorg en Welzijn
Administratief recht, Decreet Lokaal Bestuur, OCMW-wetgeving, Verzelfstandiging, Ambtenarenrecht, RPR, Overheidsopdrachten, PPS
Charlotte Persoons

Charlotte Persoons studeerde in 2019 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens deze opleiding verdiepte ze zich in het Internationaal en Europees Recht en het administratief recht.

Charlotte schreef haar masterthesis over de GDPR in de zorgsector, alsook verleende ze juridisch advies aan startende ondernemingen in het kader van het masterdomein “IusStart”.

In september 2019 vervoegde Charlotte Persoons GD&A Advocaten, waar zij deel uitmaakt van het departement Zorg. In het departement Zorg behandelt zij onder meer materies zoals overheidsopdrachten, PPS, concessies, verzelfstandiging, administratief recht en ambtenarenrecht.

Naam
Charlotte Persoons
Departement
Zorg en Welzijn
Specialisaties
Administratief recht, Decreet Lokaal Bestuur, OCMW-wetgeving, Verzelfstandiging, Ambtenarenrecht, RPR, Overheidsopdrachten, PPS
Kantoor
Mechelen