Charlotte Persoons

Publiek Private Samenwerking - Overheidsopdrachten - Concessies
Zorg en Welzijn
Charlotte Persoons

Charlotte Persoons studeerde in 2019 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens deze opleiding verdiepte ze zich in het Internationaal en Europees Recht en het Publiek recht / Administratief recht.

Charlotte schreef haar bachelorproef over het recht op afbeelding en het recht op privacy bij sociale media en haar masterthesis over de GDPR in de zorgsector. Daarnaast verleende ze juridisch advies aan startende ondernemingen in het kader van “IusStart”.

In september 2019 vervoegde Charlotte Persoons GD&A Advocaten, waar zij deel uitmaakt van het departement Zorg en Welzijn alsook van het departement Publiek Private Samenwerking - Overheidsopdrachten - Concessies, en werd lid van de Orde van advocaten bij de balie van Provincie Antwerpen.

Charlotte legt zich onder meer toe op overheidsopdrachten, PPS, concessies, verzelfstandiging, administratief recht en ambtenarenrecht.

Daarnaast voert zij verschillende procedures voor hoven en rechtbanken, Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Naam
Charlotte Persoons
Departement
Publiek Private Samenwerking - Overheidsopdrachten - Concessies
Zorg en Welzijn
Specialisaties
Overheidsopdrachten, PPS, Concessies, Administratief recht, Decreet Lokaal Bestuur, OCMW-wetgeving, Verzelfstandiging, Overdracht/overname personeel, Syndicale procedure, Ambtenarenrecht, RPR, Onderwijsrecht